సదాశివ - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1995-06గానతపస్విని అంజనీబాయి మాల్బేకర్‌ఎస్‌ సదాశివసంగీతం
1995-08సంగీత సన్యాసం చేసిన కొందరు గాయనీమణులుఎస్‌ సదాశివసంగీతం
1995-09ఇస్మత్‌ చోగ్తాయిఎస్‌ సదాశివసాహిత్య వేత్తల జీవిత చరిత్ర
1996-05యయాతిఎస్‌ సదాశివభారతీయ సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1996-07కిషన్‌ సింపా బావ్‌డాఎస్‌ సదాశివభారతీయ సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1996-11ఫారసీ, ఉర్దూ సాహిత్యాల్లో గజల్‌ స్థానంసదాశివభారతీయ సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1996-12ఉర్దూ గజల్‌ఎస్‌ సదాశివభారతీయ సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1997-04ఉర్దూ గజల్‌ఎస్‌ సదాశివతెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
1997-05ఠూమ్రీసదాశివభారతీయ సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1997-12ఎడిటర్సు ఎడిటర్‌ విలియం షాన్‌కె సదాశివరావుచరిత్రకారుల జీవిత చరిత్ర
1998-06మీర్జా గాలిబుసదాశివసాహిత్య వేత్తల జీవిత చరిత్ర
1998-08మీర్జా గాలిబు వ్యక్తిత్వంసదాశివభారతీయ సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1998-12మీర్జా గాలిబు వ్యక్తిత్వం (గజల్లలో)ఎస్‌ సదాశివతెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ