సంజీవదేవ్‌‌ - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1990-11మేధావిగా సంజీవదేవ్‌‌ఎన్ ఇన్నయ్యతత్వవేత్తల జీవిత చరిత్ర
1990-12కవి దృష్టిసంజీవదేవ్‌‌తెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
1991-02అనార్కలీసంజీవదేవ్‌‌శుద్ధ శాస్త్రాలు
1991-04జిడ్డు కృష్ణమూర్తి ఒక రేఖాంకనసంజీవదేవ్‌‌తత్వవేత్తల జీవిత చరిత్ర
1991-06జిడ్డు కృష్ణమూర్తిలోని రసజీవిసంజీవదేవ్‌‌తత్వవేత్తల జీవిత చరిత్ర
1991-08ఆనంద కెంటిష్‌ కుమారస్వామిసంజీవదేవ్‌‌కళాకారుల జీవిత చరిత్ర
1991-12చిత్రస్రష్ట రాజారవివర్మసంజీవదేవ్‌‌కళాకారుల జీవిత చరిత్ర
1992-06మాట మౌనంసంజీవదేవ్‌‌కళాకారుల జీవిత చరిత్ర
1992-08జన్‌ బౌద్ధంసంజీవదేవ్‌‌బౌద్ద మతం
1993-04ధోరణిసంజీవదేవ్‌‌
1993-06ధోరణిసంజీవదేవ్‌‌
1993-08ధోరణిసంజీవదేవ్‌‌
1993-10ధోరణిసంజీవదేవ్‌‌
1993-11అమెరికాలోని వింత జానపదులు సంజీవదేవ్‌‌
1994-02మార్క్‌ట్వెయిన్‌ నివాసంలో ఒక రోజుసంజీవదేవ్‌‌సాహిత్య వేత్తల జీవిత చరిత్ర
1994-05విస్వజీవి రోమరోల సంజీవదేవ్‌‌
1994-09జీవన నర్తనసంజీవదేవ్‌‌కళలు,వినోదం
1994-11నికోలస్‌ రోరిక్‌ నాకు వ్రాసిన అంతిమ లేఖసంజీవదేవ్‌‌కళాకారుల జీవిత చరిత్ర
1994-12సాహిత్యం సమాజంసంజీవదేవ్‌‌సాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1995-02దేవదారునీడల్లోసంజీవదేవ్‌‌సాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1995-04వాస్తు శిల్పంసంజీవదేవ్‌‌శిల్పకళ
1995-06అకర్మక సకర్మకసంజీవదేవ్‌‌కళలు,వినోదం
1995-08రేఖ నుండి లేఖసంజీవదేవ్‌‌చిత్రకళ
1995-10విశిష్ట వైజ్ఞానికుడు నాయుడమ్మసంజీవదేవ్‌‌శాస్త్రవేత్తల, ఇంజనీర్ల, వైద్యుల జీవిత చరిత్ర
1995-12అడివి బాపిరాజు కళాతృష్ణసంజీవదేవ్‌‌కళాకారుల జీవిత చరిత్ర
1996-02(అశోకుని కుమారుడు)సంజీవదేవ్‌‌మతాధిపతుల జీవిత చరిత్ర
1996-04బౌద్ధ ధర్మ దర్శన్‌సంజీవదేవ్‌‌బౌద్ద మతం
1997-03మనిషి ఎందుకు జీవిస్తున్నాడు?సంజీవదేవ్‌‌వినియుక్త శాస్త్రాలు
1997-10ఆంధ్రుల శిల్ప సంపదసంజీవదేవ్‌‌శిల్పకళ
1999-05శ్రవ్య మాధురిసంజీవదేవ్‌‌సామాజిక శాస్త్రాలు
2005-10డాక్టరు సంజీవదేవ్‌‌ భావ సాంద్రత పరిణామాలు ఒక పరిశీలనముంగర జాషువతెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ