శాస్త్రి - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1990-07(10)మానవుడిలోని అతీతాంశముదిగొండ వీరభద్రశాస్త్రిబౌద్ద మతం
1991-05కళాజ్యోతిటి వి ఎస్‌ బి శాస్త్రికళలు,వినోదం
1992-11ఏది కవిత్వంచెళ్లపిళ్ల వెంకటశాస్త్రితెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
1993-12కథక చక్రవర్తి రావి శాస్త్రి బూదరాజు రాధాకృష్ణ
1994-03గాంధీజీ తాత్విక నేపథ్యంపోతుకూచి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రిసామాజిక శాస్త్రవేత్తల జీవిత చరిత్ర
1994-04ఇండియన్ ప్రొఫెసర్స్ శాస్త్రి
1994-06ఆచార్య పి ఎస్‌ శాస్త్రి ఏమి చెప్పదలచారు?ఎస్‌ అంజయ్యబౌద్ద మతం
1994-07మిథ్యాత్రయమనే నాల్గవ మిథ్యపోతుకూచి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రిబౌద్ద మతం
1994-08ఋగ్వేదంలో స్త్రీలుపి ఎస్‌ శాస్త్రిహిందూ మతం
1994-08శ్రీ దేవులపల్లి కృష్ణశాస్త్రిబొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యులుతెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
1994-11నగరవాసులలో జానపద రీతులుద్వా నా శాస్త్రిజానపద రంగం
1995-05శ్రీగంగాధర రామారావుగారి కథలుచెళ్లపిళ్ల వెంకటశాస్త్రితెలుగు కథలఫై విమర్శ
1995-06కవి సన్మానంచెళ్లపిళ్ల వెంకటశాస్త్రితెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
1997-06కృష్ణశాస్త్రి పద్య శిల్పంఎ నరసింహమూర్తితెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
1999-04కథకు సమాజ చరిత్ర నేర్పిన కథకుడు రావి శాస్త్రిజయంతి పాపారావుతెలుగు కథలఫై విమర్శ
1999-05మానవతామూర్తి కృష్ణశాస్త్రివిజయ బక్ష్‌తెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
2000-09రావిశాస్త్రి ‘అల్పజీవి’ మనో విశ్లేషణఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డితెలుగు కథలఫై విమర్శ
2003-03హిందూయిజం ఒక పరిశీలన అను: డా ఎన్ ఇన్నయ్యలక్ష్మణ శాస్త్రి జోషిహిందూ మతం
2003-07పెట్టుబడిదారీ వ్యవస్థ ‘అంతర్లోకం’ రావి శాస్త్రి కిరీటిరావుజయంతి పాపారావుతెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
2005-09జ్ఞానపీఠ ప్రాంగణంవిశ్వనాథ పావనిశాస్త్రితెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
2006-11సుప్రసన్నగారివి వాస్తవాలే!ద్వా నా శాస్త్రితెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
2008-07తెలుగులో నూతన పద నిర్మాణంరేమిల్లి వేంకట రామకృష్ణశాస్త్రి,అద్దంకి శ్రీనివాస్‌భాష
2009-05సౌందరనందం బౌద్ధ ధర్మ ప్రచారంరేమిల్లి వేంకట రామకృష్ణశాస్త్రితెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
2010-02శ్రీపాద సుబ్రహ్మణ్య శాస్త్రి కథలు ప్రగతిశీల భావాలురేమిల్లి వేంకట రామకృష్ణశాస్త్రితెలుగు కథలఫై విమర్శ