విద్య - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1990-03(25)మాతృభాష బోదన ప్రాదమిక సూత్రాలు బూదరాజు రాధాకృష్ణవిద్య
1992-02ప్రపంచంలో ఉత్తమోత్తమమైన విద్యా బోధనసూరపనేని సుజాతవిద్య
1992-03ఆధునిక విద్యవిదానం సుజాత
1992-04కాపీ కొట్టడం ఒక కళా? విద్య కూడా లఘు పరిశ్రమా?మన్నాటివిద్య
1994-09కౌటిల్యుని విద్యా సముద్దేశాలు లోకాయత ఆకారాలుఆరుద్రసామాజిక శాస్త్రాలు
1994-09వట్టి వల్లింపు కాదు ఆకళింపు ముఖ్యంఎన్ అంజయ్యవిద్య
1996-03వర్తమాన కవితోద్యమాలు అభివ్యక్తి వైవిద్యం ఆర్‌ సీతారాం
2002-09విశ్వ విద్యాలయాలు అకాడమీలుజానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రివిద్య
2004-10రాధాకృష్ణన్‌ విద్యాతత్వంబి వి ఎస్ భానుశ్రీవిద్య
2005-05అశోకుడు మూడో బౌద్ధ సంగీతిఎల్‌ విద్యాసాగర్‌రెడ్డిబౌద్ద మతం
2005-07విద్యను అవిద్యను ఎరిగినప్పుడే అమృతత్త్వం సిద్ధిస్తుంది అను: జె లక్ష్మిరెడ్డిసుమిత్రానందన్‌ పంత్‌విద్య
2005-10మనిషి ఆరోగ్యాన్నిప్రభావితం చేస్తున్న విద్యుత్ పరికరాలుసి వి సర్వేశ్వరశర్మ
2007-05నలందా విశ్వవిద్యాలయం పునరుద్ధరణఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డివిద్య
2008-05బౌద్ధము శాస్త్రీయ విద్యా దృక్పథాలుబుక్కరాజు ఉమామహేశ్వరరావుబౌద్ద మతం