మిసిమి - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1994-08నేటి మిసిమి మిలమిలలుసహవాసిసాధారణ విషయాలు
1995-05తల్లిదండ్రుల నుంచి పిల్లలు కోరేదిమిసిమివినియుక్త శాస్త్రాలు
1995-07తూర్పు పడమరల కలగలుపుమిసిమిసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1995-11జనాభా పెరుగుదలే అరిష్టాలకు మూలమా?మిసిమిసామాజిక శాస్త్రాలు
1995-12ధరలదెప్పుడూ ఉర్ధ్వదృష్టిమిసిమిసామాజిక శాస్త్రాలు
1996-03శ్రద్ధాంజలి (రవీంద్రనాధ్ ఆలపాటి మరణం)మిసిమిచరిత్రకారుల జీవిత చరిత్ర
1997-07మత విశ్వాసం కట్టుడు పన్నుమిసిమిహిందూ మతం
1998-02జీసస్‌ క్రీపూ12వ, సంవత్సరంలో జన్మించాడుమిసిమిమతాధిపతుల జీవిత చరిత్ర
1998-05డయానా మరణ మృదంగం మృత్యువు వాంఛల మిశ్రమమా!మిసిమిసామాజిక శాస్త్రవేత్తల జీవిత చరిత్ర
1998-09ఈ శతాబ్ది మేటి నవల యూలిసీజ్‌మిసిమిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1999-02ఫైర్‌ వదలిన పొగమిసిమితెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
2000-06ప్రపంచం ఇంతగా మారినా ఆడవాళ్ళకు అంతా అందంలోనే ఉందా?మిసిమిమహిళలు, సెక్స్ సమస్యలు
2003-05మిసిమి ప్రతి మనిషి బుద్ధుడు బౌద్ధంలో స్వేచ్ఛటి రవిచంద్‌‌బౌద్ద మతం
2004-05బౌద్ధం ఆధునిక సమాజంచెన్నూరు ఆంజనేయరెడ్డి,అను: మిసిమి అన్నపరెడ్డిబౌద్ద మతం