చిత్రకళ - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1994-03ఆధునిక చిత్రకళమాకినీడి సూర్య భాస్కర్‌చిత్రకళ
1994-07రేఖలు వాటి ప్రాముఖ్యముమాకినీడి సూర్య భాస్కర్‌చిత్రకళ
1995-08రేఖ నుండి లేఖసంజీవదేవ్‌‌చిత్రకళ
1996-09చిత్రకళా దాంపత్యంమాకినీడి సూర్య భాస్కర్‌చిత్రకళ
1998-10రామారావు రంగుల రాగ మాలలుచలసాని ప్రసాదరావుచిత్రకళ
1999-02తెలుగు చిత్రకళకు వెలుగు తెచ్చిన పైడిరాజుచలసాని ప్రసాదరావుకళాకారుల జీవిత చరిత్ర
2000-04ఆధునిక చిత్రకళటి వెంకట్రావ్‌చిత్రకళ
2004-04చిత్రకళలో ఉత్తమోత్తమ శైలులను ఔపాసన పట్టిన అగస్త్యుడు మాధవ్‌ సత్వాలౌకర్‌కాండ్రేగుల నాగేశ్వరరావుకళాకారుల జీవిత చరిత్ర
2004-08చిత్రకళలో అలజడి రేపిన మిలేస్‌ అతని మిత్ర బృందంకాండ్రేగుల నాగేశ్వరరావుకళాకారుల జీవిత చరిత్ర
2004-09శబ్ద ‘చిత్ర’ సంకేతంఎల్‌ ఆర్‌ వెంకటరమణచిత్రకళ
2004-09చిత్రకళా దిగ్గజం అహివాసికాండ్రేగుల నాగేశ్వరరావుకళాకారుల జీవిత చరిత్ర
2004-10హాలాహలమ్‌ అయినా తాను కరిగిపోతూ అమృత బిందువులను మిగిల్చిన ‘డాడా యిజం’కాండ్రేగుల నాగేశ్వరరావుచిత్రకళ
2006-07కన్నుల వైకుంఠం వైకుంఠ చిత్రాలుకాండ్రేగుల నాగేశ్వరరావుచిత్రకళ
2007-04చిత్రకళా గంధర్వుడు రేఫెల్‌ సాంజియోకళాకారుల జీవిత చరిత్ర
2007-09కాన్వాస్‌ చెప్పే కథలు గాధలుచిత్రకళ
2007-12చిత్రకళా కాంతి పుంజం రింబ్రాండ్‌కళాకారుల జీవిత చరిత్ర
2008-06భారతీయ నవీన చిత్రకళారీతిని ప్రపంచపు అంచులకు తీసుకొనిపోయిన మక్బూల్‌ ఫిదా హుస్సేన్‌కళాకారుల జీవిత చరిత్ర
2008-07కళల ఖజానా సాలార్జంగ్‌ మ్యూజియంచిత్రకళ
2008-08సాలార్‌జంగ్‌ మ్యూజియం పాశ్చాత్య వర్ణ చిత్రాలుచిత్రకళ
2008-09ఆమూర్త చిత్రకళకు ఆది గురువు కాండిన్స్కీకళాకారుల జీవిత చరిత్ర
2008-10చిత్రకళను బంగారు పళ్లెంలో వడ్డించిన బిఎరెడ్డిఎన్‌ వి పి ఎస్‌ ఎస్‌ లక్ష్మికళాకారుల జీవిత చరిత్ర
2008-11చిత్రకళలో అశ్వఘోషుడు స్టబ్స్‌కళాకారుల జీవిత చరిత్ర
2009-01మొగలాయి చిత్రకళ పూర్వాపరాలుచిత్రకళ
2009-03‘చిత్రకళా వారసత్వం వయత్‌ కుటుంబం’ఎల్‌ ఆర్‌ వెంకటరమణకళాకారుల జీవిత చరిత్ర
2009-06చిత్ర కళారంగంలో విభ్రమం దాతుచిత్రకళ
2009-07చిత్రకళలో పుష్పవికాసంచిత్రకళ
2009-08ఆధునిక చిత్రకళా రీతిలో ముచ్చటైన మూడవవాడు ‘మైరో’కళాకారుల జీవిత చరిత్ర
2009-09కల్లోలిత కాశ్మీరు నుంచి కళాఖండాలుచిత్రకళ
2010-01తెలంగాణములో చిత్రకళచిత్రకళ
2010-03రంగుల ఊయల అమ్మ హృదయంచిత్రకళ