హిందూ మతం - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1991-01మఠాధిపతులుపానుగంటి లక్ష్మీనరసింహారావుహిందూ మతం
1993-05హిందూ తత్త్వంలో సాగుతున్న అంతర్‌ సంఘర్షణసురమౌళిహిందూ మతం
1994-07భారతదేశంలో కులవ్యవస్థ : పుట్టు పూర్వోత్తరాలుబి ఎస్‌ ఎల్‌ హనుమంతరావుహిందూ మతం
1994-08ఋగ్వేదంలో స్త్రీలుపి ఎస్‌ శాస్త్రిహిందూ మతం
1997-07మత విశ్వాసం కట్టుడు పన్నుమిసిమిహిందూ మతం
1997-10నేను హిందువును ఎందుకు కాను?కె భాస్కరంహిందూ మతం
1998-05పునర్జన్మ ఒక పరిశీలనఎన్ ఇన్నయ్యహిందూ మతం
1998-07హిందూ మతం అర్థాలు అపార్థాలుఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిహిందూ మతం
2003-03హిందూయిజం ఒక పరిశీలన అను: డా ఎన్ ఇన్నయ్యలక్ష్మణ శాస్త్రి జోషిహిందూ మతం
2004-05బౌద్ధం హిందూ మతం లౌకికతత్వంశివలింగంబౌద్ద మతం
2004-08ఇతిహాసాల్లో వృత్తి కులాలు అశోక్‌ కుమార్‌ మజుందార్‌,అను: శివలింగంహిందూ మతం
2007-03జెన్‌ లకాన్‌ఎమ్ శివరామకృష్ణహిందూ మతం
2008-11ఋగ్వేద సహితమువ్వల సుబ్బరామయ్యహిందూ మతం
2009-11జెంద్‌ అవెస్తాహిందూ మతం