సి వి సర్వేశ్వరశర్మ - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
2000-09కృష్ణ బిలంసి వి సర్వేశ్వరశర్మవినియుక్త శాస్త్రాలు
2000-10కాలుష్య నివారణ పారిశ్రామిక యాజమాన్యాల పాత్రసి వి సర్వేశ్వరశర్మవినియుక్త శాస్త్రాలు
2000-12మనసును రంజింపచేసే రంగుల ప్రపంచంసి వి సర్వేశ్వరశర్మశుద్ధ శాస్త్రాలు
2001-02రత్నాలు, వజ్రాలు సైన్సు చెప్పే వాస్తవంసి వి సర్వేశ్వరశర్మవినియుక్త శాస్త్రాలు
2001-04అత్యధిక ఉష్ణోగ్రతలు వినియోగ విధానాలుసి వి సర్వేశ్వరశర్మవినియుక్త శాస్త్రాలు
2002-02బుద్ధి జీవుల కోసం గాలింపుసి వి సర్వేశ్వరశర్మవినియుక్త శాస్త్రాలు
2002-03ఆలోచన మానసిక స్థితికి ప్రతిరూపంసి వి సర్వేశ్వరశర్మసామాజిక శాస్త్రాలు
2002-04అనుమానం మనిషి లక్షణం కాదు అదొక మానసికవ్యాధిసి వి సర్వేశ్వరశర్మసామాజిక శాస్త్రాలు
2002-09సైన్సు సాహిత్యంసి వి సర్వేశ్వరశర్మవినియుక్త శాస్త్రాలు
2002-12మూఢ నమ్మకాలుసి వి సర్వేశ్వరశర్మసామాజిక శాస్త్రాలు
2003-01నోబెల్‌ బహుమతి గ్రహీత సుబ్రహ్మణ్య చంద్రశేఖర్‌సి వి సర్వేశ్వరశర్మశాస్త్రవేత్తల, ఇంజనీర్ల, వైద్యుల జీవిత చరిత్ర
2003-02నిద్రలేమికి విరుగుళ్ళు ఏమిటి?సి వి సర్వేశ్వరశర్మవినియుక్త శాస్త్రాలు
2003-06జలచక్రంతో మనిషిసి వి సర్వేశ్వరశర్మవినియుక్త శాస్త్రాలు
2003-08ఆహారం ఆరోగ్యం వ్యాయామంసి వి సర్వేశ్వరశర్మవినియుక్త శాస్త్రాలు
2003-10బాగా చదువుకోవడం ఎలా?సి వి సర్వేశ్వరశర్మసాధారణ విషయాలు
2004-01కాలుష్యం ఎదురవుతున్న ప్రమాదాలు నివారణసి వి సర్వేశ్వరశర్మవినియుక్త శాస్త్రాలు
2004-03విజేతలు ఇలా ఉంటారు !సి వి సర్వేశ్వరశర్మసామాజిక శాస్త్రాలు
2004-08సుఖ జీవనానికి మార్గాలుసి వి సర్వేశ్వరశర్మసామాజిక శాస్త్రాలు
2004-11భవిష్యత్‌ను ముందుగా చెప్పగలరా?సి వి సర్వేశ్వరశర్మసామాజిక శాస్త్రాలు
2005-01మనిషికి పెద్ద బెడదగా తయారయిన దోమలుసి వి సర్వేశ్వరశర్మవినియుక్త శాస్త్రాలు
2005-04వృద్ధాప్యం కారాదు శాపంసి వి సర్వేశ్వరశర్మవినియుక్త శాస్త్రాలు
2005-10మనిషి ఆరోగ్యాన్నిప్రభావితం చేస్తున్న విద్యుత్ పరికరాలుసి వి సర్వేశ్వరశర్మ
2009-11మహిళల ప్రత్యేకతపై జరుగుతున్న పరిశోధనలుసి వి సర్వేశ్వరశర్మమహిళలు, సెక్స్ సమస్యలు