సి నరసింహారావు - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1993-12వ్యక్తిత్వ వికాసం సి నరసింహారావు
1994-02వ్యక్తిత్వ వికాసంసి నరసింహారావుసామాజిక శాస్త్రాలు
1994-03వ్యక్తిత్వ వికాసంసి నరసింహారావు
1994-05ఆడంబరాల పట్ల వ్యామోహం సి నరసింహారావు
1994-06మీరేం కోరుతున్నారన్నదే అసలు సమస్య?సి నరసింహారావుసామాజిక శాస్త్రాలు
1994-07ఎవరిచేతిలోనూ మీరు కీలుబొమ్మ కానవసరంలేదుసి నరసింహారావుసామాజిక శాస్త్రాలు
1994-08అభిప్రాయాలను, వాస్తవాలను కలగలపవద్దుసి నరసింహారావుమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
1994-09మీ మనస్సుకు, మీ ప్రవర్తనకూ మధ్య బిడియపు నీలి తెరలుసి నరసింహారావుమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
1994-10కష్టపడి అలవరచుకొన్నదే మనల్ని వేధించే బిడియంసి నరసింహారావుమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
1995-02సామాజిక నైపుణ్యాన్ని పెంపొందించుకోడానికి నిరంతరం ప్రయత్నించాలిసి నరసింహారావుసామాజిక శాస్త్రాలు