సాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1990-08(10)తెలుగు సాహిత్యంలో హేతువాదం రావిపూడి వెంకటాద్రిసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1990-12నిత్య జీవితంలో యిమడని నీతి గ్రంథాలుఆవుల మంజులతసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1993-01తెలుగు సాహిత్యంలో కొన్ని నిజాలుబొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యులుసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1993-03తెలుగు సాహిత్యం కొన్ని నిజాలుముకురాల రామిరెడ్డిసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1993-05అభినవాంధ్ర సాహిత్యముదువ్వూరి రామిరెడ్డిసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1994-09రసదృష్టిఆచంట జానకిరామ్‌సాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1994-12సాహిత్యం సమాజంసంజీవదేవ్‌‌సాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1995-02సాహిత్య పరిశోధన సిద్ధాంతాలునాగళ్ళ గురుప్రసాదరావుసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1995-02దేవదారునీడల్లోసంజీవదేవ్‌‌సాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1995-04పరిశోధన (సహృదయం)శారదసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1995-07తూర్పు పడమరల కలగలుపుమిసిమిసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1995-11భావనా లోకంలో వెన్నెల చిందులుసత్తెనపల్లి రామమోహన్‌రావుసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1995-12మధురవాణి మాట కచేరి సాహిత్యంలో సరిగమలుసత్తెనపల్లి రామమోహన్‌రావుసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1996-04సాహిత్యంలో విలువలుబొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యులుసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1997-02 కథనమే జ్ఞానమార్గం టోని మరిసన్‌,అను: బి తిరుపతిరావుసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1997-04వర్తమాన అన్వేషణలో ఆక్టలియోపాజ్ఆక్టలియోపాజ్‌,అను: బి తిరుపతిరావుసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1997-05రచన అస్తిత్వం నాదిన్‌ గోర్దైమర్‌,అను: బి తిరుపతిరావుసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1997-06పైశాచ పీడిత ప్రపంచంఎన్ ఇన్నయ్యసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1997-10నాకు తెలియదు విస్లావా సింబోర్‌స్క,అను: బి తిరుపతిరావుసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1998-10ప్రణయ యాత్రయు ఎ నరసింహమూర్తిసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1999-03పోస్టుమోడరనిజంఎన్ ఇన్నయ్యసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1999-11పాస్ట్‌మాడర్నిజం వామపక్ష చైతన్యంకె బాలగోపాల్‌సాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1999-11పోస్ట్‌మోడర్నిజం మార్కిజంఎన్‌ వేణుగోపాల్‌సాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1999-11పోస్ట్‌మోడ్రన్‌ తుప్పులు వదిలించు కోలేమా!కె రవికుమార్‌సాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1999-11పోస్ట్‌మోడర్నిజం హ్యూమనిజంగవిని వెంకటస్వామిసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1999-11పోస్టుమోడ్రనిజమ్‌ ఒక పరిచయంనవీన్‌సాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1999-12పోస్ట్‌మోడర్నిజం దళిత సాహిత్యంసతీష్ చందర్సాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
2000-01వ్యాఖ్యాన శాస్త్రంబి తిరుపతిరావుసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
2000-02ఉపశ్రేణివాద అధ్యయనాలుబి తిరుపతిరావుసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
2000-03ప్రవచనంబి తిరుపతిరావుసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
2000-04ఆధునికానంతర పాశ్చాత్య సాహిత్య ధోరణులుశివలింగంసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
2000-05కాలానికి కమ్మని వ్యాఖ్యకస్తూరిసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
2000-05మారుతున్న ప్రపంచం మాటల కూర్పులుశ్రీవిరించిసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
2000-05అంతర్వాచకత్వంబి తిరుపతిరావుసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
2000-06ఫ్రాంక్స్‌ఫర్ట్‌ స్కూలుటి తిరుపతిరావుసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
2000-09ఫానన్‌వాదంబి తిరుపతిరావుసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
2001-07శతాబ్దంతోపాటు తీరు మారిన పరిశోధననాగసూరి వేణుగోపాల్‌సాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
2004-08సీమారహిత సైకత కాసారంవల్లభనేని అశ్వినీకుమార్‌సాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
2005-02కాలపు కుంచె కొసమెరుపుచంద్రలతసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
2005-09పొట్లపల్లి రామారావు భావవల్లరిదేవరాజు మహారాజుసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
2005-11ప్రాచీన తెలుగు సాహిత్యంలో ఆధునికతఅద్దంకి శ్రీనివాస్‌సాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
2009-01సాహిత్యం సృజనాత్మకతఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం