శుద్ధ శాస్త్రాలు - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1991-02అనార్కలీసంజీవదేవ్‌‌శుద్ధ శాస్త్రాలు
1992-05కాకాని చక్రపాణి (సేకరణ) భౌతికశాస్త్ర గమనండి చంద్రశేఖరరెడ్డిశుద్ధ శాస్త్రాలు
1993-07ప్రాచీన భౌతిక శాస్త్రమును సులభతరం చేసిన దేవీప్రసాద్‌ చటోపాధ్యాయటి రవిచంద్‌‌శుద్ధ శాస్త్రాలు
1995-09అణువాదులుఏటుకూరి బలరామమూర్తిశుద్ధ శాస్త్రాలు
1995-11వేపగింజ బహు తీరుశుద్ధ శాస్త్రాలు
1996-01ధ్వనిపుట్ట మురళీరావుశుద్ధ శాస్త్రాలు
1997-01కళలు, తరంగాలు క్వాంటమ్‌లుచాగంటి కృష్ణకుమారిశుద్ధ శాస్త్రాలు
1997-06గియోర్కి లుకాచ్ సౌందర్య శాస్త్రం తక్కోలు మాచిరెడ్డిశుద్ధ శాస్త్రాలు
1997-08కాలంలో ప్రయాణంఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిశుద్ధ శాస్త్రాలు
1998-01మనిషిని కాపాడుకుందాందేవరాజు మహారాజుశుద్ధ శాస్త్రాలు
1998-10శాస్త్రీయ విజ్ఞానమే కాదు, శాస్త్రీయ దృక్పథం కూడ ముఖ్యందేవరాజు మహారాజుశుద్ధ శాస్త్రాలు
1998-10పరిశోధనను నిరంతరం ప్రభావితం చేస్తున్న ఎలక్ట్రాన్‌నాగసూరి వేణుగోపాల్‌శుద్ధ శాస్త్రాలు
1998-11విజ్ఞాన సమన్వయంఎన్ ఇన్నయ్యశుద్ధ శాస్త్రాలు
1999-04భాషా కుటుంబం జంతు ప్రపంచంజానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రిశుద్ధ శాస్త్రాలు
1999-05విజ్ఞాన శాస్త్రాలకు అంతుపట్టని ఇంద్రియానుభూతిచాగంటి కృష్ణకుమారిశుద్ధ శాస్త్రాలు
1999-07శాస్త్రజ్ఞులను లంక ఒడ్డుకు చేర్చిన మూలకం ఎలిమెంట్‌ 114చాగంటి కృష్ణకుమారిశుద్ధ శాస్త్రాలు
1999-08వైజ్ఞానిక స్పృహలేని జాతి నిర్వీర్యమౌతుందిదేవరాజు మహారాజుశుద్ధ శాస్త్రాలు
1999-09కాంతితో పరుగుపందెంచాగంటి కృష్ణకుమారిశుద్ధ శాస్త్రాలు
2000-07జీవజాతుల పునఃసృష్టిదేవరాజు మహారాజుశుద్ధ శాస్త్రాలు
2000-12మనసును రంజింపచేసే రంగుల ప్రపంచంసి వి సర్వేశ్వరశర్మశుద్ధ శాస్త్రాలు
2001-05పద్దెనిమిది, పంతొమ్మిది శతాబ్దాలలో భౌతిక, గణిత శాస్త్రాల ప్రగతినాగసూరి వేణుగోపాల్‌శుద్ధ శాస్త్రాలు
2001-06మానవ జీవన సర్వస్వం జీనోమ్‌ ప్రాజెక్టుదేవరాజు మహారాజుశుద్ధ శాస్త్రాలు
2001-06పద్దెనిమిది, పంతొమ్మిది శతాబ్దాలలో రసాయన, జీవ శాస్త్రాల ప్రగతినాగసూరి వేణుగోపాల్‌శుద్ధ శాస్త్రాలు
2003-07దృష్టివి రాఘవరావుశుద్ధ శాస్త్రాలు
2003-08(కాంతి కిరణాలు)రంగులు ప్రభావాలుమాకినీడి సూర్య భాస్కర్‌శుద్ధ శాస్త్రాలు
2005-06మూఢనమ్మకం సైన్సుయలవర్తి నాయుడమ్మ,అను: నాగసూరి వేణుగోపాల్‌శుద్ధ శాస్త్రాలు
2005-09సైన్సు బోధనను ఎలా ఆసక్తికరంగా చేయాలి చర్చఐ కె రావుశుద్ధ శాస్త్రాలు
2005-11జార్గాన్‌ ఇన్‌ సైన్సు కమ్యూనికేషన్‌చాగంటి కృష్ణకుమారిశుద్ధ శాస్త్రాలు
2005-12జన్యువుజూకంటి జగన్నాధంశుద్ధ శాస్త్రాలు
2008-10ఉభయచరాలువింజనంపాటి రాఘవరావుశుద్ధ శాస్త్రాలు
2009-04వికిరణాలతో ఎదురయ్యే సమస్యలుశుద్ధ శాస్త్రాలు
2009-12మతం9 రసాయన శాస్త్ర నోబెల్‌ పొందిన రైబోసోమ్‌ ఆకృతి పని తీరులుశుద్ధ శాస్త్రాలు
2010-04జయహో! ఇండియన్‌ సైన్సు కాంగ్రెస్‌శుద్ధ శాస్త్రాలు