ముంగర జాషువ - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
2004-05బౌద్ధధర్మం సర్వకాలీనంముంగర జాషువబౌద్ద మతం
2004-12బింబ ప్రతిబింబాలు సామాజిక అస్తవ్యస్తత విలోమ కథలుముంగర జాషువతెలుగు కథలఫై విమర్శ
2005-05ప్రజ్ఞా పారమిత సూత్రం ‘వజ్రచ్ఛేదిక’ముంగర జాషువబౌద్ద మతం
2005-10డాక్టరు సంజీవదేవ్‌‌ భావ సాంద్రత పరిణామాలు ఒక పరిశీలనముంగర జాషువతెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
2006-07దేవీ ప్రసాద్‌ చటోపాధ్యాయ భారతీయ తత్త్వశాస్త్రం ఒక స్థూల పరిశీలనముంగర జాషువమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
2007-01ప్లేటో రిపబ్లిక్‌లో న్యాయ చర్చముంగర జాషువసామాజిక శాస్త్రాలు
2007-12నాగబు పదం గురించి నాలుగు మాటలుముంగర జాషువభాష
2009-05దుఃఖాతీత మార్గం బుద్ధుడు కృష్ణమూర్తిముంగర జాషువబౌద్ద మతం
2009-10మతం నుంచి తత్త్వశాస్త్రం వైపుకిముంగర జాషువతత్వశాస్త్రం