మనో విజ్ఞాన శాస్త్రం - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1990-07(25)సిగ్ముండ్ ఫ్రాయిడ్‌కి గ్రహణమా?ఎ వెంకటేశ్వరరెడ్డిమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
1990-12శ్రీవెంకటాద్రి వ్యాసం చదివాకఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
1991-12స్వేచ్ఛబెజవాడ గోపాలరెడ్డిమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
1991-12శూన్యవాదంఏటుకూరి బలరామమూర్తిమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
1992-03మనస్సు పనిచేసే తీరుఅట్లూరి వెంకటేశ్వరరావుమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
1992-04మనస్సు మలచుకోడానికి మెలకువలుఅట్లూరి వెంకటేశ్వరరావుమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
1993-06స్వప్న శిల్పము ధ్వనిజి వి కృష్ణారావుమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
1994-02స్వప్న సిద్ధాంతాలుఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
1994-03మేధస్సు మతిభ్రమణ కవలలామనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
1994-04కోపం కొంప ముంచు తుందిఅట్లూరి వెంకటేశ్వరరావుమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
1994-06మనకు తెలియని ఫ్రాయిడ్‌ఎన్ ఇన్నయ్యమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
1994-08అభిప్రాయాలను, వాస్తవాలను కలగలపవద్దుసి నరసింహారావుమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
1994-09మీ మనస్సుకు, మీ ప్రవర్తనకూ మధ్య బిడియపు నీలి తెరలుసి నరసింహారావుమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
1994-10కష్టపడి అలవరచుకొన్నదే మనల్ని వేధించే బిడియంసి నరసింహారావుమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
1995-07మనస్తత్త్వ శాస్త్రంలో వెలువడిన వింత సిద్ధాంతంఎస్‌ వి ఎస్‌ రావుమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
1995-10కార్యకారణత : జ్ఞానం సత్యంరావిపూడి వెంకటాద్రిమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
1998-01ఎరిక్‌ ఫ్రామ్‌ సిద్ధాంతంఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
1998-02ఆత్మ న్యూనతా భావన నుంచి బయటపడాలంటేఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
1999-02అన్నా ఫ్రాయిడ్‌శివలింగంమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
1999-09జ్ఞాన వికాసంలో తర్కం పరిధిబి ఎస్‌ రాములుమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
1999-11వర్తమానపుటంచుల్నుంచివెంకట్‌మనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
2000-04సత్య దృష్టికొండిపర్తి శేషగిరిరావుమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
2000-04వాంఛటి తిరుపతిరావుమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
2000-07ఉన్నత శిఖరాలకు ఎదగాలంటే మిమ్మల్ని మీరు జయించుకోండిహెర్మిన్‌ హెస్‌,అను: బి వి రామిరెడ్డిమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
2001-02ఇంద్రియాతీత శక్తులుఎన్ ఇన్నయ్యమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
2001-03నవ్య మానవుడు ఎరిక్‌ ఫ్రామ్‌ఎన్ ఇన్నయ్యమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
2001-03సేన్‌ సొసైటీఅను: డి పాపారావుమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
2001-03తన అస్తిత్వాన్ని కోల్పోకుండా విశ్వంతో మమేకం కావడమే శ్రేయస్సుఎమ్ శివరామకృష్ణమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
2001-03ఫ్రామ్‌ నైతిక చింతనగవిని వెంకటస్వామిమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
2001-03సిగ్మండ్‌ ఫ్రాయిడ్‌ ఎరిక్‌ ఫ్రామ్‌ల మనో విశ్లేషణలో సౌమ్యాలు వ్యత్యాసాలునవీన్‌మనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
2001-04కొన్ని భావనలు బి తిరుపతిరావుమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
2001-08మానసిక శాస్త్ర కోణాల్లోంచి ‘అంపశయ్య’ విశ్లేషణనిరంజన్‌ రెడ్డిమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
2003-04చెల్లాచెదురైన ఆత్మఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
2003-07మానసిక నైతిక సమస్యగా అవిధేయత ఎరిక్‌ ఫ్రామ్‌,అను: ఇంటూరి సాంబశివరావుమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
2003-08అధివాస్తవిక కళా అచేతనమూఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
2003-11అంతర్గత వాంఛా, వాసనల అభివ్యక్తీకరణమేఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
2004-01ఇరవయ్యో శతాబ్ది మనస్సు గతిఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
2006-07దేవీ ప్రసాద్‌ చటోపాధ్యాయ భారతీయ తత్త్వశాస్త్రం ఒక స్థూల పరిశీలనముంగర జాషువమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
2008-11జె లక్ష్మిరెడ్డి జ్ఞానమే మానవ జాతికి ముక్తి ప్రదాతవిందా కరందీకర్‌మనో విజ్ఞాన శాస్త్రం