మతం - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1990-07(10)మానవుడిలోని అతీతాంశముదిగొండ వీరభద్రశాస్త్రిబౌద్ద మతం
1990-11యుగయుగాలుగా భావ ప్రపంచాన్ని ఉర్రూతలూపుతున్న ఆచార్య నాగార్జునుడుజి వి కృష్ణారావుబౌద్ద మతం
1991-01మఠాధిపతులుపానుగంటి లక్ష్మీనరసింహారావుహిందూ మతం
1991-02బొందితో స్వర్గంఅన్వేషిమతం
1991-09మతం శాస్త్రం : సత్యశోధనపి ఏ చౌదరిమతం
1992-03శ్రుతి ప్రమాణాన్ని తిరస్కరించిన పునర్వికాసవాదుల వాతనబడ్డ అందం రమణీయతలు అగేహానంద భారతి,అను: వరూధినిబౌద్ద మతం
1992-06అసతోమా సద్గమయరాంభట్ల కృష్ణమూర్తిబౌద్ద మతం
1992-08జన్‌ బౌద్ధంసంజీవదేవ్‌‌బౌద్ద మతం
1993-01భిన్న మతాలు సామరస్య సూత్రాలుఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిమతం
1993-05హిందూ తత్త్వంలో సాగుతున్న అంతర్‌ సంఘర్షణసురమౌళిహిందూ మతం
1994-02స్వధర్మం పరధర్మం (లేఖ)ఆర్‌ ఎస్‌ సుదర్శనంమతం
1994-06ఆచార్య పి ఎస్‌ శాస్త్రి ఏమి చెప్పదలచారు?ఎస్‌ అంజయ్యబౌద్ద మతం
1994-06చార్వాక (లోకాయత) దర్శనంబొమ్మకంటి శ్రీనివాసాచార్యులుబౌద్ద మతం
1994-07బొమ్మకంటి వ్యాసంపై ఒక అభిప్రాయంబౌద్ద మతం
1994-07మిథ్యాత్రయమనే నాల్గవ మిథ్యపోతుకూచి సుబ్రహ్మణ్యశాస్త్రిబౌద్ద మతం
1994-07జైన (అర్హత) దర్శనంకొత్త సచ్చిదానందమూర్తిజైన మతం
1994-07భారతదేశంలో కులవ్యవస్థ : పుట్టు పూర్వోత్తరాలుబి ఎస్‌ ఎల్‌ హనుమంతరావుహిందూ మతం
1994-08ఋగ్వేదంలో స్త్రీలుపి ఎస్‌ శాస్త్రిహిందూ మతం
1994-09మహాయాన అభివృద్ధి : ముఖ్య ధర్మాలుఎమ్ రాజగోపాలరావుబౌద్ద మతం
1994-10నిరీశ్వర సౌఖ్యం నుండి సేశ్వర సాంఖ్యానికిఏటుకూరి బలరామమూర్తిబౌద్ద మతం
1995-04ఆచార్య నాగార్జునుని మాధ్యమిక కారికఎమ్ రాజగోపాలరావుబౌద్ద మతం
1995-05ఆచార్య నాగార్జున మధ్యమ కారిక బుద్ధ వందనంఎమ్ రాజగోపాలరావుబౌద్ద మతం
1995-06దేవుడున్నాడా?జిడ్డు కృష్ణమూర్తి,అను: సరోజినీ ప్రేమ్‌చంద్‌మతం
1995-06ఆచార్య నాగార్జున : మధ్యమ కారికఎమ్ రాజగోపాలరావుబౌద్ద మతం
1995-07ఆచార్య నాగార్జున : మధ్యమ కారిక (పథం పరిచ్చేదం ప్రత్యయ పరీక్షరాజగోపాలరావుబౌద్ద మతం
1995-10ఎంఎన్‌ రాయ్‌ ఇలా చేశాడాహేతువాదిమతం
1995-11కులము ప్రత్యామ్నాయ సంస్కృతి (గ్రంథ సమీక్ష) సమీక్షకులు : కత్తి పద్మారావుఆంజనేయులుమతం
1996-01దమ్మపదఅను: గజ్జెల మల్లారెడ్డిబౌద్ద మతం
1996-01అంతర్జాతీయ మార్కెట్‌లో అంగడి బొమ్మల గిరాకిపోలంకి సత్యంబౌద్ద మతం
1996-04బౌద్ధ ధర్మ దర్శన్‌సంజీవదేవ్‌‌బౌద్ద మతం
1996-09ఆధునిక బౌద్దుడు మతంటి రవిచంద్‌‌
1996-12గౌతమ బుద్ధుడు సోక్రటీస్‌కొండిపర్తి శేషగిరిరావుబౌద్ద మతం
1997-01విరోధాభాసా తర్కం (పుజీలాజిక్‌)అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిబౌద్ద మతం
1997-02బౌద్ధంలో భౌతికవాదం కోసం విఫలాన్వేషణఅశోక్‌బౌద్ద మతం
1997-04నేను ముస్లింను ఎందుకు కాదు? (వార్రో గ్రంథ పరిచయం?)ఎన్ ఇన్నయ్యమతం
1997-05గురుపాదం వట్టి మట్టికాలేఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిబౌద్ద మతం
1997-07బౌద్ధంలో భౌతికవాదంటి రవిచంద్‌‌బౌద్ద మతం
1997-07మత విశ్వాసం కట్టుడు పన్నుమిసిమిహిందూ మతం
1997-10అశ్వఘోషుడుటి రవిచంద్‌‌బౌద్ద మతం
1997-10నేను హిందువును ఎందుకు కాను?కె భాస్కరంహిందూ మతం
1998-02అశ్వఘోషుని వజ్రఘోషశివలింగంబౌద్ద మతం
1998-05పునర్జన్మ ఒక పరిశీలనఎన్ ఇన్నయ్యహిందూ మతం
1998-07హిందూ మతం అర్థాలు అపార్థాలుఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిహిందూ మతం
1999-03అవైదిక మతాలు, కుల వ్యవస్థపై డాబి ఎస్‌ ఎల్‌ హనుమంతరావు రచనలు : ఒక పరిశీలనటి రవిచంద్‌‌మతం
1999-04ఆధునికానంతరతావాదంఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిబౌద్ద మతం
1999-07నూతన కాంతులు ప్రసాదించిన బౌద్ధిక సిద్ధాంత ద్వయం ప్రాంకుఫర్డు స్కూలుశివలింగంబౌద్ద మతం
2000-03వజ్ర సూచి వివరణటి రవిచంద్‌‌బౌద్ద మతం
2000-05బౌద్ధంలో లాస్యంఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిబౌద్ద మతం
2000-05లుంబిని తవ్వకాల్లో దొరికిన రాతిమీదే సిద్ధార్ధుడు జన్మించాడా!ఈమని శివనాగిరెడ్డిబౌద్ద మతం
2000-06వజ్ర సూచి కర్తృత్వంటి రవిచంద్‌‌బౌద్ద మతం
2000-09వేదార్థసారంశివలింగంమతం
2001-01భగవద్గీతపై కొన్ని వినూత్న భావాలు టి రవిచంద్‌‌మతం
2001-03జెన్‌ బౌద్ధం మనో విశ్లేషణఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిబౌద్ద మతం
2001-05పంచారామాలు ప్రాచీన బౌద్ధ క్షేత్రాలేనా?కొల్లూరు సూర్యనారాయణబౌద్ద మతం
2001-05మానవత, మానవీయతకు ప్రతీకలైన చామియాన్‌ బుద్ధ విగ్రహాల విధ్వంసం మతోన్మాదుల వికృత చర్యటి రవిచంద్‌‌బౌద్ద మతం
2001-05బుద్ధ కరుణ కరువైన వేళబౌద్ద మతం
2002-01‘హోలి బైబిల్‌ కృష్ణానది’సంయుక్త కూనియ్య క్రైస్తవ మతం
2002-02సత్యం : అనుసరణీయతబౌద్ద మతం
2002-04జీసస్‌పై భారతదేశ ప్రభావంకె ఆర్‌ కె శర్మ క్రైస్తవ మతం
2002-05అశ్వత్థ వృక్షము పడక కుర్చీఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిబౌద్ద మతం
2002-05మాధ్యమిక శూన్యతఎమ్ రాజగోపాలరావుబౌద్ద మతం
2002-05బౌద్ధమత ప్రవచనాలుఎన్ సి రామానుజాచార్యులుబౌద్ద మతం
2002-05ప్రపంచ సంస్కృతిలో బుద్ధ ధమ్మ విశిష్టతఎమ్ వి ఎస్‌ అప్పారావుబౌద్ద మతం
2002-05బౌద్ధ శిథిలాలు ‘లంజదిబ్బ’ లెట్లయనవి?జి ఆర్‌ వర్మబౌద్ద మతం
2002-05యశోధరయు ఎ నరసింహమూర్తిబౌద్ద మతం
2002-05బౌద్ధం నుండి భారతం దాకావావిలాల సుబ్బారావుబౌద్ద మతం
2002-05వేదాంత దృష్టిలో బౌద్ధంశివలింగంబౌద్ద మతం
2002-07డాక్టరు అంబేత్కరు బౌద్ధ ధర్మ దీక్షను సమర్థించిన మార్కి సస్టు దార్శనికుడు రాహుల్‌ సాంస్కృత్యాయన్‌టి రవిచంద్‌‌బౌద్ద మతం
2003-03హిందూయిజం ఒక పరిశీలన అను: డా ఎన్ ఇన్నయ్యలక్ష్మణ శాస్త్రి జోషిహిందూ మతం
2003-04కుల నిర్మూలనను మిథ్యగా భావించిన ఒక బ్రాహ్మణుడి ఆత్మకథటి రవిచంద్‌‌మతం
2003-05బౌద్ధంలో అచేతనం ఉందా?ఎ వెంకటేశ్వరరెడ్డిబౌద్ద మతం
2003-05బుద్ధగయలో హృద్యమైన అనుభవంకొండవీటి సత్యవతిబౌద్ద మతం
2003-05బౌద్ధ విప్లవంఎన్ ఇన్నయ్యబౌద్ద మతం
2003-05మిసిమి ప్రతి మనిషి బుద్ధుడు బౌద్ధంలో స్వేచ్ఛటి రవిచంద్‌‌బౌద్ద మతం
2003-05మహాభి నిష్క్రమణం పలాయనమా?బౌద్ద మతం
2003-05స్వీకారానికి తిరస్కారానికి మధ్య మార్గం : బుద్ధుడు, గాంధీ, టాగోర్‌వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడుబౌద్ద మతం
2003-05ఆచార్య నాగార్జునుడు మాధ్యమిక దర్శనంశివలింగంబౌద్ద మతం
2003-06హిందూయిజం ఒక పరిశీలన అను: డా ఎన్ ఇన్నయ్యఎన్ ఇన్నయ్యమతం
2003-09నాగార్జునుని ‘సుహృల్లేఖ’మలయశ్రీబౌద్ద మతం
2003-10నాగార్జుని ‘సుహృల్లేఖ’లోని నరక వర్ణనమలయశ్రీబౌద్ద మతం
2003-12ఐన్‌స్టెయిన్‌ పాళీ బౌద్ధాన్ని చదివాడా?అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిబౌద్ద మతం
2003-12చక్మా బౌద్ధులు:వారి జానపద సాహిత్యంపోలి విజయరాఘవరెడ్డిబౌద్ద మతం
2003-12కౌంట్‌ మారిస్‌ పోలిడోర్‌ మేరీ బెర్నార్డ్‌ మీటర్లింక్‌ సి డి ఆఫ్‌విర్నెస్‌,అను: బి వి రామిరెడ్డిబౌద్ద మతం
2004-05బుద్ధుడు హిందువా? బౌద్ధం హిందూ మత శాఖా?అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిబౌద్ద మతం
2004-05బౌద్ధ ప్రపంచం నూతన రీతులుఎమ్ రాజగోపాలరావుబౌద్ద మతం
2004-05గౌతమ బుద్ధుని గురించిఎన్ సి రామానుజాచార్యులుబౌద్ద మతం
2004-05సుఖ దుఃఖాల మూలం మనస్సే అంటున్న బౌద్ధంశివరామకృష్ణబౌద్ద మతం
2004-05తెలుగునాట మళ్ళీ పల్లవిస్తున్న బౌద్ధం కొత్తగా వెలుగు చూచిన బౌద్ధ క్షేత్రం : జగతి మెట్టకడియాల వెంకటేశ్వరరావుబౌద్ద మతం
2004-05అశోకుని జీవితంలో ప్రధాన ఘట్టాలుకె వెంకటరెడ్డిబౌద్ద మతం
2004-05బౌద్ధ కళా నిక్షేపం సాంచిజానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రిబౌద్ద మతం
2004-05పాళీ సాహిత్యం అశోకుని చరిత్రకె అమరజ్యోతిబౌద్ద మతం
2004-05ఆధునిక బౌద్ధుడి మతంటి రవిచంద్‌‌బౌద్ద మతం
2004-05బుద్ధుని మూల బోధనల భాండాగారమే సుత్త నిపాతందిట్టకవి కన్నబాబుబౌద్ద మతం
2004-05బౌద్ధంలో రాజు రాజ్యపాలనబి వి ఎస్ భానుశ్రీబౌద్ద మతం
2004-05బౌద్ధ బోధమలయశ్రీబౌద్ద మతం
2004-05బౌద్ధధర్మం సర్వకాలీనంముంగర జాషువబౌద్ద మతం
2004-05ఆధునిక ప్రపంచానికి బుద్ధుడుషణ్ముఖానందబౌద్ద మతం
2004-05బౌద్ధం హిందూ మతం లౌకికతత్వంశివలింగంబౌద్ద మతం
2004-05బౌద్ధం ఆధునిక సమాజంచెన్నూరు ఆంజనేయరెడ్డి,అను: మిసిమి అన్నపరెడ్డిబౌద్ద మతం
2004-07గుయెర్నికా విజయంఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిబౌద్ద మతం
2004-08ఇతిహాసాల్లో వృత్తి కులాలు అశోక్‌ కుమార్‌ మజుందార్‌,అను: శివలింగంహిందూ మతం
2004-12క్రిస్టియన్‌ మత్తయ్యాస్‌ థియొడోర్‌ మొమ్మెన్‌సి డి ఆఫ్‌విర్నెస్‌,అను: బి వి రామిరెడ్డి క్రైస్తవ మతం
2005-05బుద్ధుని మూర్తిమత్వ సిద్ధాంతంఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిబౌద్ద మతం
2005-05గౌతమ బుద్ధుని గురించిసి రామానుజాచార్యులుబౌద్ద మతం
2005-05సుందరం ఈనాడు కావలసింది బౌద్ధమేఆర్వీయస్‌బౌద్ద మతం
2005-05అశోకుడు మూడో బౌద్ధ సంగీతిఎల్‌ విద్యాసాగర్‌రెడ్డిబౌద్ద మతం
2005-05ఈ 21వ శతాబ్దిలో తధాగతుని ఆవశ్యకత ఎంతవరకు?ఎమ్ వి ఎస్‌ అప్పారావుబౌద్ద మతం
2005-05బౌద్ధ తత్త్వంలో శాంతి మనస్సుకు ఉన్న పరస్పర సంబంధం ఒక విశ్లేషణఎమ్ వి రామకుమార్‌ రత్నం,పి వరప్రసాదమూర్తిబౌద్ద మతం
2005-05భారతదేశంలో బౌద్ధంఎమ్ రాజగోపాలరావుబౌద్ద మతం
2005-05ఆది బౌద్ధం : కుల సమస్యఎన్ అంజయ్యబౌద్ద మతం
2005-05బౌద్ధ ధర్మం, అర్థం : పరమార్థంశివరామకృష్ణబౌద్ద మతం
2005-05బౌద్ధ ధమ్మ సంగతులుజె అమరజ్యోతి,ఎమ్ లక్ష్మీకాంతంబౌద్ద మతం
2005-05రత్నత్రయ సందేశందొమ్మేటి సత్యన్నారాయణ బోధిబౌద్ద మతం
2005-05బౌద్ధ ఖామతి సమాజంవారి రామాయణం పోలి విజయ రాఘవరెడ్డి,అను: పుట్టపర్తి నాగపద్మినిబౌద్ద మతం
2005-05బుద్ధుడు ఉపదేశించిన ముఖ్యమైన కేంద్రాలుబత్తుల రాజవీరుబౌద్ద మతం
2005-05బౌద్ధంలో మానవ సంబంధాలుబి వి ఎస్ భానుశ్రీబౌద్ద మతం
2005-05బౌద్ధ వాఙ్మయంలో దమ్మ పదంమండవ శ్రీరామమూర్తిబౌద్ద మతం
2005-05దమ్మపదం గీతమలయశ్రీబౌద్ద మతం
2005-05ప్రజ్ఞా పారమిత సూత్రం ‘వజ్రచ్ఛేదిక’ముంగర జాషువబౌద్ద మతం
2005-05 బుద్ధుని మౌనంయశోమిత్రబౌద్ద మతం
2005-05సిద్ధార్ధవల్లభనేని అశ్వినీకుమార్‌బౌద్ద మతం
2005-05సిద్ధార్ధుడు బుద్ధుడైన నాడే మానవాళికి జ్ఞానోదయ మయిందిషణ్ముఖానందబౌద్ద మతం
2005-05అన్నాసి కొండన్నశ్రీవిరించిబౌద్ద మతం
2005-06ఇంటరులో ‘తథాగతుని కథ’ తొలగింపుబౌద్ద మతం
2005-06అంతరంగపు తాళంచెవి ‘పదంఉమాశంకర్‌ జోషి,అను: లక్ష్మీరెడ్డిబౌద్ద మతం
2005-07బుద్ధుడు గాంధీ రాహుల్‌ సాంకృత్యాయన్‌బౌద్ద మతం
2005-10గాంధీ మతం గాంధీసామాజిక శాస్త్రవేత్తల జీవిత చరిత్ర
2006-01కాలచక్ర దీక్షబౌద్ద మతం
2006-01పరస్పర రాగాను బంధమే జీవితంగోపీనాథ్‌ మహంతీ,జె లక్ష్మిరెడ్డిబౌద్ద మతం
2006-01ఆంధ్ర బౌద్ధంబౌద్ద మతం
2006-01బౌద్ధ సాహిత్యానికి కానుక ‘సంఘం శరణం గచ్ఛామి’మాకినీడి సూర్య భాస్కర్‌బౌద్ద మతం
2006-01బుద్ధుడు ఎవరు? ఎందుకు?బౌద్ద మతం
2006-01బుద్ధుని సమకాలిక కరీంనగర్‌ ప్రాంతీయ బౌద్ధముబౌద్ద మతం
2006-01మానవత హేతుత్వాలతో పరిమళించే బౌద్ధంబౌద్ద మతం
2006-02ఈ విగ్రహాలు ఎందుకు?మలయశ్రీబౌద్ద మతం
2006-05పంచారామాలు ఒక యథార్థ పరిశీలనపి రాంబాబుమతం
2006-05నాగార్జునుడు రెండో బుద్ధుడా?బౌద్ద మతం
2006-05బుద్ధుని బోధల్లో సామాజికతత్త్వంబౌద్ద మతం
2006-05దిగ్నాగుడు ధర్మకీర్తి థేరవాదుల్లా?బౌద్ద మతం
2006-05సారనాథ్‌ : చారిత్రక అంశాలుబౌద్ద మతం
2006-05ఎందుకో తొందర? ఇందరి ముందర!బౌద్ద మతం
2006-05బౌద్ధం : ఈనాటి కొన్ని ధోరణులుబౌద్ద మతం
2006-05అశ్వఘోషుడుకె బి కృష్ణబౌద్ద మతం
2006-05అజాత శత్రువు (బుద్ధుడు)బౌద్ద మతం
2006-05బౌద్ధం ఆంధ్రదేశం అను: అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిచెన్నూరు ఆంజనేయరెడ్డిబౌద్ద మతం
2006-05బుద్ధుడు బోధించిన తత్త్వం సామాజికతబౌద్ద మతం
2006-05పర్యావరణ పరిరక్షణకి బౌద్ధతత్వంబౌద్ద మతం
2006-05బౌద్ధ ప్రపంచంలోని మొట్టమొదటి సోషలిస్టు సిద్ధాంతంబి ఎస్‌ రాములుబౌద్ద మతం
2006-05నిజమైన బౌద్ధం ఒక పరిశీలనబౌద్ద మతం
2006-05బౌద్ధం రేపటి సాహిత్య వస్తువుబౌద్ద మతం
2006-05బుద్ధుడు ఏ సమస్యనూ పరిష్కరించలేడా?బౌద్ద మతం
2006-05బౌద్ధ ధర్మతత్వంబౌద్ద మతం
2006-05స్త్రీ స్వాతంత్య్రానికి ద్వారాలు తెరచిన బౌద్ధంబౌద్ద మతం
2006-10జె లక్ష్మిరెడ్డి మనిషిలో నిద్రాణమైన దైవత్వాన్నిమేల్కొలపాలిఅమృతా ప్రీతమ్‌మతం
2006-12బౌద్ధ రచనలు బౌద్ధుల రచనలుబౌద్ద మతం
2007-01బౌద్ధ సాహిత్యవనంలో సుగంధ వృక్షం అమర కోశంబౌద్ద మతం
2007-02వేయి స్తంభాల గుడి శిథిలాలయం జైనులదేనా?మలయశ్రీజైన మతం
2007-03జెన్‌ లకాన్‌ఎమ్ శివరామకృష్ణహిందూ మతం
2007-05మానవ జన్మ పవిత్రతకంజుల సత్యనారాయణరెడ్డిమతం
2007-05అమెరికన్‌ ధర్మ ప్రవర్తకుడు కల్నల్‌ హెచ్‌ఎస్‌ ఆల్కాట్‌శ్రీవిరించిమతం
2007-05కమ్మ (కర్మ) మూలం : బుద్ధ దర్శనముఇంకొల్లు ప్రభాకరరావుబౌద్ద మతం
2007-05వై మురళీమోహన్‌ రాజు అశోకుని జీవితంలో ప్రధాన ఘట్టాలుఈమని శివనాగిరెడ్డిబౌద్ద మతం
2007-05మనసు దారి మళ్ళించాలే కాని నిరోధించడం నిగ్రహించడం కాదుబౌద్ద మతం
2007-05అంబేద్కర్‌ బౌద్ధం ఎందుకు స్వీకరించాడు? ప్రపంచ మానవుడిగా ఎదగాలంటే బౌద్ధమే మార్గంకత్తి పద్మారావుబౌద్ద మతం
2007-05వజ్రాయాన దేవతలు మంత్రాలుబౌద్ద మతం
2007-05కాలచక్ర మతం6చింతల వెంకట శివసాయిబౌద్ద మతం
2007-05వెయ్యేళ్ళ బౌద్ధ ప్రవాహం మానవాళిపై ప్రభావంజె ఎస్‌ రఘుపతిరావుబౌద్ద మతం
2007-05బౌద్ధ ధర్మం ప్రపంచ శాంతిబౌద్ద మతం
2007-05బుద్ధుడు బౌద్ధంనల్ల భూమయ్యబౌద్ద మతం
2007-05బుద్ధుని ధమ్మం విజ్ఞాన శాస్త్రంబౌద్ద మతం
2007-05బాధాతప్త హృదయాలకు బ్రహ్మ వివరాలుబౌద్ద మతం
2007-05తెలంగాణాలో బౌద్ధంబౌద్ద మతం
2007-05విశ్వైక మానవునికి శాశ్వతాదర్శ ఆచరణ పథం బౌద్ధంబౌద్ద మతం
2007-05బౌద్ధ దర్శనం సామాజిక ప్రయోజనంబౌద్ద మతం
2007-05అహంకార శూన్యత కరుణా పూర్ణత బౌద్ధంవావిలాల సుబ్బారావుబౌద్ద మతం
2007-05బౌద్ధ దేవతలు ఒక పరిశీలనబౌద్ద మతం
2007-05ఏకాగ్రత స్మృతి అంతర దృష్టి అవగాహనబౌద్ద మతం
2007-05బౌద్ధ ధర్మ ప్రభావంబౌద్ద మతం
2007-05బౌద్ధ ధమ్మ వ్యాప్తితో పునీతుడైన ధమ్మాశోక చక్రవర్తిబౌద్ద మతం
2007-11వ్యక్తి వ్యవస్థమతం
2007-12విజ్ఞాన శాస్త్రాలు, వైద్య రంగాలలో మతం7 సం నోబెల్‌ బహుమతులువినియుక్త శాస్త్రాలు
2008-02సర్వమతసార సర్వస్వం సూఫీజంజానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రిమతం
2008-05వేమన పద్యాలలో బౌధ్ధ ధర్మ ఛాయలుబౌద్ద మతం
2008-05మహాయాన/థేరవాదబౌద్ద మతం
2008-05బౌద్ధ ధర్మం హిందూమతంబౌద్ద మతం
2008-05భారతదేశంలో బౌద్ధ ప్రాభవ పతనాలుబౌద్ద మతం
2008-05బోధిసత్త్వ యానముబౌద్ద మతం
2008-05మహింద థేరజి కళ్యాణ్‌ కుమార్‌బౌద్ద మతం
2008-05టిబెట్‌లోని బౌద్ధమత గ్రంథాల్ని సేకరించిన మొదటి భారతీయ యాత్రికుడు శరత్‌ చంద్రదాస్‌ (1849 1917)ఎమ్ ఆదినారాయణబౌద్ద మతం
2008-05బుద్ధం శరణం గచ్ఛామిఎస్‌ వేణుగోపాల్‌బౌద్ద మతం
2008-05బౌద్ధం విశ్వజనీనముకంజుల సత్యనారాయణరెడ్డిబౌద్ద మతం
2008-05‘బౌద్ధం సమాజం’కె శ్యామ్‌ సుందర్‌బౌద్ద మతం
2008-05బుద్ధుని వైద్యుడు, జీవకుడుబౌద్ద మతం
2008-05బౌద్ధ ధర్మానికి మరో పేరే మానవతా ధర్మంబౌద్ద మతం
2008-05బౌద్ధము శాస్త్రీయ విద్యా దృక్పథాలుబుక్కరాజు ఉమామహేశ్వరరావుబౌద్ద మతం
2008-05వేంగి సారంగధరుని కథకు మూలం బౌద్ధ కుణాలుని కథబౌద్ద మతం
2008-05బౌద్ధ నిత్యానుష్టానంబౌద్ద మతం
2008-05దూపాడు బౌద్ధ స్తూపం, శిల్పం ఒక పరిశీలనవి వి సుబ్బారెడ్డిబౌద్ద మతం
2008-05బుద్ధుడు ఇచ్చిన గీటురాళ్ళుబౌద్ద మతం
2008-05విపశ్యనా ధ్యానం ప్రజ్ఞబౌద్ద మతం
2008-05సర్వాస్తివాదంబౌద్ద మతం
2008-05ఆచార్య నాగార్జునుడు ఏ ప్రాంతంవాడు?సంగనభట్ల నరసయ్యబౌద్ద మతం
2008-05బౌద్ధ ధమ్మ పునరుద్ధరణలో అంబేద్కర్‌ అసాధారణ పాత్రబౌద్ద మతం
2008-06ఆనందుని మహాపరి నిర్వాణంబౌద్ద మతం
2008-06జీవితం దుఃఖమయం : ఒక పరిశీలనబి వి ఎస్ భానుశ్రీబౌద్ద మతం
2008-06మంచి చెడులను గురించి బుద్ధుడుబి వి రామిరెడ్డిబౌద్ద మతం
2008-07అను: జె లక్ష్మిరెడ్డి సంశయమే ఉన్మాదం ఉన్మాదమే కళ!నిర్మల్‌ వర్మబౌద్ద మతం
2008-08వేమాభిమాని మహేష్‌బౌద్ద మతం
2008-10ఆనంద బౌద్ధంవల్లభనేని అశ్వినీకుమార్‌బౌద్ద మతం
2008-11ఋగ్వేద సహితమువ్వల సుబ్బరామయ్యహిందూ మతం
2009-04వాసుదేవశరణ్‌ అగ్రవాల్‌ భిక్షువులు అను: ఘట్టమ రాజుబౌద్ద మతం
2009-05అమ్రపాలి బౌద్ధ ధర్మంఅద్దంకి శ్రీనివాస్‌బౌద్ద మతం
2009-05ధర్మమార్గ మతం : బౌద్ధంఅనిశెట్టి రజితబౌద్ద మతం
2009-05ఆంధ్రదేశంలో బౌద్ధ వికాసంబౌద్ద మతం
2009-05పిండ పాత (భిక్ష) : కొన్ని సూచనలుపెద్దారపు చెన్నారెడ్డిబౌద్ద మతం
2009-05కాలచక్రం : కాల జ్ఞానంఎన్‌ సి రామానుజాచారిబౌద్ద మతం
2009-05సంసార సంక్షోభాలు ‘నిర్యాణ’ ప్రశాంతతబౌద్ద మతం
2009-05కడప జిల్లాలో బౌద్ధం పరిశోధనఏనుగుల రామకృష్ణారెడ్డిబౌద్ద మతం
2009-05తూర్పు తీరంలో కనుమరుగైన శాతవాహనుల మహాయాన బౌద్ధ క్షేత్రం రేవు పట్టణం గంధపురి పరిశీలనకడియాల వెంకటేశ్వరరావుబౌద్ద మతం
2009-05శీలం శరణం గచ్ఛామిబౌద్ద మతం
2009-05భిక్షా దానఫలంకె అమరజ్యోతి రవీందర్‌బౌద్ద మతం
2009-05సారిపుత్తుని జాతక కథలుడి శ్యామసుందరరావుబౌద్ద మతం
2009-05ఆంధ్ర బౌద్ధం పెరుగుదల పతనంబౌద్ద మతం
2009-05సిద్ధార్థ గౌతమ బుద్ధుడు శ్రీరామ చంద్రుడు సాదృశ్య విపర్యాసాలుబౌద్ద మతం
2009-05దుఃఖాతీత మార్గం బుద్ధుడు కృష్ణమూర్తిముంగర జాషువబౌద్ద మతం
2009-05నిరంతర బౌద్ధంబౌద్ద మతం
2009-05బౌద్ధిక వాతావరణంబౌద్ద మతం
2009-05బౌద్ధుల నిర్మాణాలు వాస్తు విభాగాలుబౌద్ద మతం
2009-05బౌద్ధ మతంబౌద్ద మతం
2009-05ధ్యానం అంటే ఏమిటి? దానిని ఎలా చేయాలి?శ్రీకృష్ణార్జున బోధిబౌద్ద మతం
2009-05గౌతమ బుద్ధుడు కుల నిర్మూలనోద్యమంసవేరబౌద్ద మతం
2009-06వలసతత్త్వ విచారణడి వెంకటరావుమతం
2009-10మతం నుంచి తత్త్వశాస్త్రం వైపుకిముంగర జాషువతత్వశాస్త్రం
2009-11జెంద్‌ అవెస్తాహిందూ మతం
2009-12మతం9 రసాయన శాస్త్ర నోబెల్‌ పొందిన రైబోసోమ్‌ ఆకృతి పని తీరులుశుద్ధ శాస్త్రాలు
2010-01స్వేచ్ఛ అంటే భయంబౌద్ద మతం
2010-02భారతదేశ హిపక్రటీజ్‌ గౌతమ బుద్ధుడుపి వి రంగనాయకులుబౌద్ద మతం
2010-03జె లక్ష్మిరెడ్డి ధూళిని దైవంగా మార్చిన అవతార్‌ఇందిరా పార్థసారథిబౌద్ద మతం
2010-05మతము ప్రపంచశాంతివల్లభనేని అశ్వినీకుమార్‌మతం
2010-05యక్షగానంలో బుద్ధచరిత్రబౌద్ద మతం
2010-05బౌద్ధ తాత్త్వికత భారతీయతబౌద్ద మతం
2010-05బుద్ధుని చివరి దినాలుబౌద్ద మతం
2010-05బౌద్ధ సంప్రదాయం విశ్వజనీన విలువలుబౌద్ద మతం
2010-05దుఃఖ నివృత్తికి విపస్సనా ధ్యానంఎస్‌ పి సుబ్రహ్మణ్యంబౌద్ద మతం
2010-05బుద్ధుని తొలి లౌకిక సంస్కర్తఎస్‌ రాంబాబుబౌద్ద మతం
2010-05పసితనంలోనే పండిన కారుణ్యపు పంటఎమ్ శివరామకృష్ణబౌద్ద మతం
2010-05శాతవాహనుల బౌద్ధ క్షేత్రంమల్లెపాడు (తెనాలి)బౌద్ద మతం
2010-05‘ధ్యానం శరణం గచ్ఛామి’కనప శ్యాంసుందర్‌బౌద్ద మతం
2010-05బుద్ధుని కాలంలోని గణ తంత్ర రాజ్యాలుఘండికోట బ్రహ్మాజీరావుబౌద్ద మతం
2010-05భైషజ్య గురువుజె లక్ష్మిరెడ్డిబౌద్ద మతం
2010-05బౌద్ధం సర్వజనీనంబౌద్ద మతం
2010-05ప్రకాశం జిల్లాలో బౌద్ధ నిర్మాణాలుజ్యోతి చంద్రమౌళిబౌద్ద మతం
2010-05మాంసభక్షణ విషయంలో బుద్ధుడు రాజీపడ్డాడా?బౌద్ద మతం
2010-05బోధి సత్వుడు పారమితలుబౌద్ద మతం
2010-05కనిష్కుడు బౌద్ధంపి రాంబాబుబౌద్ద మతం
2010-05బౌద్ధంలో స్త్రీలుబౌద్ద మతం
2010-05ఆంధ్రప్రదేశ్‌ బౌద్ధ మహా సమ్మేళనంఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిబౌద్ద మతం
2010-05గీతను దోచిన గీతబౌద్ద మతం
2010-05 ఉదానంబౌద్ద మతం
2010-05మారిన గుళ్ళు దేవుళ్ళుబౌద్ద మతం
2010-05మిళింద ప్రశ్నలు ఒక అవగాహనబౌద్ద మతం
2010-05సమకాలీన సామాజిక దర్పణం ‘జాతక కథ’రాయదుర్గం విజయలక్ష్మిబౌద్ద మతం