బి వి రామిరెడ్డి - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1999-02‘భయ విశ్వవిషాద మధనం’ రచయిత బాధ్యత జాన్‌ స్టెయిన్‌ బెక్‌,అను: బి వి రామిరెడ్డిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1999-06బోరిస్‌ లియొనిడో విచ్‌ పాస్టరు నాక్‌ ఏండర్సు ఆస్టర్లింగ్‌,అను: బి వి రామిరెడ్డిసాహిత్య వేత్తల జీవిత చరిత్ర
2000-03హృదయ సమస్యలను విప్పేదే సాహిత్యం అను: బి వి రామిరెడ్డివిలియం ఫాక్నరేపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2000-07ఉన్నత శిఖరాలకు ఎదగాలంటే మిమ్మల్ని మీరు జయించుకోండిహెర్మిన్‌ హెస్‌,అను: బి వి రామిరెడ్డిమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
2001-06కలలవాది ఒనీల్‌ యూజన్ ఒనీల్‌,అను: బి వి రామిరెడ్డిసామాజిక శాస్త్రాలు
2001-09వ్యంగ్య వైభవం జాన్‌ గాల్స్వర్దీ అను: బి వి రామిరెడ్డిపండ ఆస్టర్లింగ్‌పాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2002-03గుడ్‌నైట్‌ స్వీట్‌ ప్రిన్స్‌బి వి రామిరెడ్డిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2002-08సత్యాగ్రహంబి వి రామిరెడ్డిసామాజిక శాస్త్రాలు
2002-10వాదిస్లా స్పానిస్లా రేమాంట్‌ విమర్శనా వ్యాసం అను: బి వి రామిరెడ్డిరేమాంట్‌పాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2003-02‘కోర్కెలను, భేషజాలను దేవతలూ జయించలేరు’కార్ల్‌ ఫడ్రిల్‌ జార్జి స్పిట్టర్‌,అను: బి వి రామిరెడ్డిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2003-07కార్ల్ గస్టావ్‌ వెర్నర్‌ వాన్‌ హీడెన్‌స్టమస్వెన్‌ సోడర్మన్‌,అను: బి వి రామిరెడ్డిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2003-08రోమారోలాసెవెన్‌ సోడర్మన్‌,అను: బి వి రామిరెడ్డిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2003-09రవిన్ద్రనాద్ టాగూర్బి వి రామిరెడ్డి
2003-10గెరట్‌ జాన్‌ రాబర్ట్‌ హాఫ్‌మన్‌ హాన్స్‌ హిల్డ్‌ బ్రాండ్‌,అను: బి వి రామిరెడ్డిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2003-12కౌంట్‌ మారిస్‌ పోలిడోర్‌ మేరీ బెర్నార్డ్‌ మీటర్లింక్‌ సి డి ఆఫ్‌విర్నెస్‌,అను: బి వి రామిరెడ్డిబౌద్ద మతం
2004-01పాల్‌ జోహన్ లుడ్విగ్ హేస్సి డి ఆఫ్‌విర్నెస్‌‌,అను: బి వి రామిరెడ్డిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2004-02సెల్మా ఒట్టిలియానాలో విసాలాజర్లోఫ్‌ అను: బి వి రామిరెడ్డిక్లేస్‌ అన్నాస్టెట్‌పాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2004-04ప్రాకృతిక వాదం ఆదర్శవాదం రూడోల్ఫ్‌ యూకెన్,అను: బి వి రామిరెడ్డిసామాజిక శాస్త్రాలు
2004-06రుడ్యార్డ్ కిఫ్లింగ్సి డి ఆఫ్‌విర్నెస్‌,అను: బి వి రామిరెడ్డిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2004-07జియెసుకార్డుచ్చి సి డి ఆఫ్‌విర్నెస్‌,అను: బి వి రామిరెడ్డిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2004-08హెన్రీ సెంకివిక్‌ అను: బి వి రామిరెడ్డిసి డి ఆఫ్‌విర్నెస్‌పాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2004-09ప్రెడెరిక్‌ మిస్త్రల్‌ సి డి ఆఫ్‌విర్నెస్‌,అను: బి వి రామిరెడ్డిభారతీయ సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2004-10హొజెడి ఎకెగరే ఐజాగురిసి డి ఆఫ్‌విర్నెస్‌,అను: బి వి రామిరెడ్డిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2004-11జోన్‌స్టెర్న్‌ మార్టినస్‌ జోర్న్‌సన్సి డి ఆఫ్‌విర్నెస్‌‌,అను: బి వి రామిరెడ్డిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2004-12క్రిస్టియన్‌ మత్తయ్యాస్‌ థియొడోర్‌ మొమ్మెన్‌సి డి ఆఫ్‌విర్నెస్‌,అను: బి వి రామిరెడ్డి క్రైస్తవ మతం
2005-06సోమర్‌ సెట్‌ మామ్‌ అనుభవాలు, అభిప్రాయాలుబి వి రామిరెడ్డిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2005-08మార్క్‌ ్సజ్‌ డి శెడ్‌ శాడిజంబి వి రామిరెడ్డితత్వశాస్త్రం
2005-09మార్క్‌ ్సజ్‌ డి శెడ్‌ శాడిజంబి వి రామిరెడ్డి
2006-01మహా భారతం రాజకీయ నిర్మాణంప్రపుల్లకుమార్‌ మొహంతి,బి వి రామిరెడ్డిభారతీయ సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2006-02బి వి రామిరెడ్డి మానవ పాత్రల అన్వేషణలో పునఃసృష్టిఉదయ్‌ భెంబ్రెభారతీయ సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2006-03మహాభారతం ఒక దృక్కోణం అను: బి వి రామిరెడ్డివృదానబర్‌భారతీయ సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2006-04మహాభారతంలో దుర్మార్గ పాత్ర చిత్రణ దుష్ట చతుష్టయంఎస్‌ రాంమోహన్‌,బి వి రామిరెడ్డితెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
2008-06మంచి చెడులను గురించి బుద్ధుడుబి వి రామిరెడ్డిబౌద్ద మతం