పాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1992-11కరిబియన్‌ కవి సమ్రాట్‌ డెరిక్‌ వాల్కాట్‌ఎ బి కె ప్రసాద్‌పాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1995-04షేక్స్పియర్‌ సమగ్ర సాహిత్య సంగ్రహంవై సత్యశ్రీపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1996-01డేనియల్‌ డిఫోదేవరపల్లి రాజేంద్రకుమార్‌పాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1996-11బాల్జాక్‌కాకాని చక్రపాణి,డి చంద్రశేఖరరెడ్డిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1997-01కాల్పనిక వాస్తవవాది మేట్స్‌శివలింగంపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1997-06కల్పనకు ఒక ప్రశంసక్యామిలా జోసిలాపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1997-09ఇరవయ్యొకటో శతాబ్దంలోకి జాతి వివక్ష రానీయకండి షామ్‌ ఇంగ్‌ కా,అను: గద్దె బుచ్చయ్యపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1997-11గ్రహమ్‌ గ్రీన్‌ మోదతాత్త్విక దృష్టివి వి బి రామారావుపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1997-12క్లాడ్‌ సీమన్‌కాకాని చక్రపాణి,డి చంద్రశేఖరరెడ్డిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1998-01లాటిన్‌, అమెరికా నిస్సహాయ ఏకాంతవాసం అను: జి బుచ్చయ్యచౌదరిగౌబ్రియల్‌ గార్ఘ్యమార్కెజ్‌పాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1998-04విలువలకు సర్వకాలీనత ఉండదు అను: బివెంకటరామిరెడ్డిసాల్‌ బెల్లోపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1998-06సాహిత్య ప్రయోజనం అను: డి కేశవరావుఅలెగ్జాండర్‌ సోల్జెనీట్సిగ్‌పాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1998-07హాల్డార్‌ లాక్సనేఅను: సి విజయశ్రీపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1998-08సాహిత్యం సామాజిక ప్రయోజనం అను: సురేష్‌ కుమార్‌అస్టురియాస్‌పాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1998-09ఈ శతాబ్ది మేటి నవల యూలిసీజ్‌మిసిమిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1998-10షాలకోట్‌ శ్రామికుల కోసం రచన అను: జయప్రభయు ఎ నరసింహమూర్తిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1998-11జాప్రాల్‌ సాత్ర ఎస్‌ ఎ మహమ్మద్‌ఏండర్సు ఆస్టర్లింగ్‌పాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1998-12అపహసించే విదూషకులకు వ్యతిరేకంగా దారియోఫో,అను: సుమనస్పతిరెడ్డిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1999-02‘భయ విశ్వవిషాద మధనం’ రచయిత బాధ్యత జాన్‌ స్టెయిన్‌ బెక్‌,అను: బి వి రామిరెడ్డిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1999-07రచయిత శిల్పము ఆల్బర్ట్‌ కామూ,అను: యు ఎ నరసింహమూర్తిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1999-07మహా విదూషకుడి మహోపన్యాసందేవరాజు మహారాజుపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2000-03హృదయ సమస్యలను విప్పేదే సాహిత్యం అను: బి వి రామిరెడ్డివిలియం ఫాక్నరేపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2000-04సజీవ అంతర్దృష్టి కవిత అను: ఎన్‌ఎ మహమ్మద్‌జుర్యామెజిమెన్‌జోపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2000-09ఓట్‌ లాండ్‌ గొంతుక జాన్సెన్‌ జొహనాస్‌ వి జాన్సెన్‌,అను: సి ఎల్‌ ఎల్‌ జయప్రదపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2000-10ఇంకా ఉంది గుంటర్‌ గ్రాస్‌,అను: యు ఎ నరసింహమూర్తిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2001-01చైనా నవల పెరల్‌ ఎస్‌ బక్‌,అను: యు ఎ నరసింహమూర్తిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2001-06జేమ్సు జాయిస్‌ ‘డబ్లినర్స్‌’ ఒక పరిశీలననవీన్‌పాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2001-07బతుకుబడి యుఎ నరసింహ మూర్తిలూయిజ పిరండిల్లోపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2001-09వ్యంగ్య వైభవం జాన్‌ గాల్స్వర్దీ అను: బి వి రామిరెడ్డిపండ ఆస్టర్లింగ్‌పాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2001-11జీవిత ఆటుపోట్ల నుండి సాహిత్య సృజనధామాస్‌ మాన్‌పాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2001-12అమెరికా సాహిత్య భీతి సింక్లియర్‌ లూయిస్‌,అను: యు ఎ నరసింహమూర్తిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2002-02సాహిత్యం హృదయ విపంచిని మీటుతుంది అను: కాళహస్తి నవీన్‌హెన్రిక్‌ ఘల్‌పాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2002-03గుడ్‌నైట్‌ స్వీట్‌ ప్రిన్స్‌బి వి రామిరెడ్డిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2002-03ఆత్మ గౌరవం అన్నిటికన్న మిన్న సిఎల్‌ఎల్‌ జయప్రదసిగ్రిడ్‌ అండ్‌సెట్‌పాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2002-06అసహనానికి ప్రతికూల కవిత్వం సీమస్‌ హీని,అను: ఎస్‌ ఎ మహమ్మద్‌పాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2002-10వాదిస్లా స్పానిస్లా రేమాంట్‌ విమర్శనా వ్యాసం అను: బి వి రామిరెడ్డిరేమాంట్‌పాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2002-12కామెడీ నాటకాల ద్వారా మానవత్వానికి పట్టం కట్టిన బెన్‌వాంటేకౌంట్‌ డటోరాటోపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2003-01క్రైస్తవం పెగనిజంఆనటోల్‌ ఫ్రాన్సుపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2003-02‘కోర్కెలను, భేషజాలను దేవతలూ జయించలేరు’కార్ల్‌ ఫడ్రిల్‌ జార్జి స్పిట్టర్‌,అను: బి వి రామిరెడ్డిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2003-07కార్ల్ గస్టావ్‌ వెర్నర్‌ వాన్‌ హీడెన్‌స్టమస్వెన్‌ సోడర్మన్‌,అను: బి వి రామిరెడ్డిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2003-08రోమారోలాసెవెన్‌ సోడర్మన్‌,అను: బి వి రామిరెడ్డిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2003-10గెరట్‌ జాన్‌ రాబర్ట్‌ హాఫ్‌మన్‌ హాన్స్‌ హిల్డ్‌ బ్రాండ్‌,అను: బి వి రామిరెడ్డిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2003-11‘ది వేస్ట్‌ లాండ్‌’ కావ్యంలోని కథాంశాలువేగుంట మోహన్‌ ప్రసాద్‌పాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2004-01పాల్‌ జోహన్ లుడ్విగ్ హేస్సి డి ఆఫ్‌విర్నెస్‌‌,అను: బి వి రామిరెడ్డిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2004-02సెల్మా ఒట్టిలియానాలో విసాలాజర్లోఫ్‌ అను: బి వి రామిరెడ్డిక్లేస్‌ అన్నాస్టెట్‌పాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2004-03సల్ల ప్రూడ్‌ హోమ్‌అను: అనిపెద్ది వెంకటరమణ రావుపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2004-06రుడ్యార్డ్ కిఫ్లింగ్సి డి ఆఫ్‌విర్నెస్‌,అను: బి వి రామిరెడ్డిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2004-07జియెసుకార్డుచ్చి సి డి ఆఫ్‌విర్నెస్‌,అను: బి వి రామిరెడ్డిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2004-08హెన్రీ సెంకివిక్‌ అను: బి వి రామిరెడ్డిసి డి ఆఫ్‌విర్నెస్‌పాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2004-10హొజెడి ఎకెగరే ఐజాగురిసి డి ఆఫ్‌విర్నెస్‌,అను: బి వి రామిరెడ్డిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2004-11జోన్‌స్టెర్న్‌ మార్టినస్‌ జోర్న్‌సన్సి డి ఆఫ్‌విర్నెస్‌‌,అను: బి వి రామిరెడ్డిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2005-02జాఁపాల్‌ సాత్ర్‌ నాటకాలుమానేపల్లిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2005-06సోమర్‌ సెట్‌ మామ్‌ అనుభవాలు, అభిప్రాయాలుబి వి రామిరెడ్డిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2005-07కారల్‌ పాపర్‌ (1902 1994)ఎన్ అంజయ్యపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2005-11హెరాల్డ్‌ పింటర్‌అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2006-06పుట్టపర్తి నాగపద్మిని ఎల్‌ఫ్రెడ్‌ ఎడ్లర్‌పోలి విజయరాఘవరెడ్డిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2008-01అను: సుమనస్పతిరెడ్డి నోబెల్‌ పురస్కారం గెలవనందుకుడోరిస్‌ లెసింగ్‌పాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2008-04నాలుగు సహస్రాబ్దుల నాటి ‘గిల్గమిష్‌’ మహాకావ్యంసంగనభట్ల నరసయ్యపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2008-09వినిర్మాణ నిర్మాత జాక్‌ డెరిడాపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2009-02ప్రజాకవి పాబ్లొనెరూడాపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ