తెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1991-03గురజాడ బెంగపడిన మధురవాణితెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1991-04మహాకవి గురజాడతో మధురవాణి త్వమేవాహంపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1991-06మధురవాణితో శ్రీశ్రీపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1991-07పద్మ విభూషణ్‌ జజశగోపాల చక్రవర్తితెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1991-09విశ్వనాథవారితో మధురవాణిపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1991-11వీరేశలింగంతో మధురవాణిపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1991-12చలంతో మధురవాణిపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1992-02కవిరాజుతో మధురవాణిపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1992-06తాపీ ధర్మారావుతో మధురవాణిపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1992-07రామలింగారెడ్డిగారితో మధురవాణిపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1992-10నార్లతో మధురవాణిపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1992-12మధురవాణి పురాణ కాలక్షేపంవి వి ఎన్‌ నరసింహారావుతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1995-04నవ్వుల లోకంలో వెన్నెల పూలుసత్తెనపల్లి రామమోహన్‌రావుతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1995-05నవ్వులకు కంట్రోల్‌తెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1995-05మధురవాణి మాట కచేరి పిట్టపోరు పిట్టపోరు…సత్తెనపల్లి రామమోహన్‌రావుతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1995-07రంగాజమ్మ సాక్షిగా మధురవాణితెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1995-08మధురవాణి మాట కచేరి తిట్టుకోక శృంగారమా?సత్తెనపల్లి రామమోహన్‌రావుతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1995-09మధురవాణి మాట కచేరి : శృంగారంసత్తెనపల్లి రామమోహన్‌రావుతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1995-10మధురవాణి మాటలు ముదిరితే కలకంఠి కన్నీరొలికినసత్తెనపల్లి రామమోహన్‌రావుతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1996-01అత్తలుపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1996-02హనీమూన్‌ హావర్సు అను పడకటింటి ముచ్చట్లుపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1996-04పోస్ట్‌మేన్‌, మరియు తెలుగు కుక్కలుపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1996-06‘శ్రీమతి’ అడివి బాపిరాజుతో మధురవాణిపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1996-08‘జాషువా’తో మధురవాణిపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1996-10వరదతో మధురవాణిపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1996-11డాక్టర్లుపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1996-12కత్తికోతల కబుర్లుపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1998-01నవ్వు నాలుగందాల గ్రేట్‌కె సింగయ్యతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
1998-04నరకంలో శ్రీరామచంద్రుడునాగసూరి వేణుగోపాల్‌తెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం
2001-02పురాణం ‘మధురవాణి అవతార’ వృత్తాంతంమద్దాలి సత్యనారాయణశర్మతెలుగు వ్యంగ్యం, హాస్యం