తెలుగు నాటకం ఫై విమర్శ - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1990-03(25)వా...... మనవడు జస్టిస్ ఆవుల సాంబశివ రావుతెలుగు నాటకం ఫై విమర్శ
1992-01ఎవరీ మధురవాణిసోమయాజుల వెంకట రామమూర్తితెలుగు నాటకం ఫై విమర్శ
1992-11బొమ్మ ఏడ్చింది (జి వి కృష్ణారావుగారి నాటిక)అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డితెలుగు నాటకం ఫై విమర్శ
1993-01కన్యాశుల్కం నాటక విమర్శనంశ్రీపాద కామేశ్వరరావుతెలుగు నాటకం ఫై విమర్శ
1993-02నార్లవారి సీతచంద్రతెలుగు నాటకం ఫై విమర్శ
1993-02కన్యాశుల్కం పాత్ర పోషణశ్రీపాద కామేశ్వరరావుతెలుగు నాటకం ఫై విమర్శ
1993-07వసంత సేన మధురవాణివై కృష్ణకుమారితెలుగు నాటకం ఫై విమర్శ
1994-06గిరీశం శకారుడురాంభట్ల కృష్ణమూర్తితెలుగు నాటకం ఫై విమర్శ
1996-03‘జాబిలి’ నాటకంలో నార్ల చెప్పేదేమిటి?నాగసూరి వేణుగోపాల్‌తెలుగు నాటకం ఫై విమర్శ
1996-09గిరీశం గారిది ‘బొట్లో రింగ్లీ’ షాభమిడిపాటి రామగోపాలంతెలుగు నాటకం ఫై విమర్శ
1996-11అబద్ధాల కోర్లుయు ఎ నరసింహమూర్తితెలుగు నాటకం ఫై విమర్శ
1998-04నాటక కళ : ఆదర్శముబళ్ళారి రాఘవతెలుగు నాటకం ఫై విమర్శ
2001-09కన్యాశుల్కముఎ నరసింహమూర్తితెలుగు నాటకం ఫై విమర్శ
2002-09రాగోద్వేషాల పేటికలు రాజమన్నార్‌ నాటికలుచంద్రలతతెలుగు నాటకం ఫై విమర్శ
2004-11నాచ్‌ యాంటి నాచ్‌యు ఎ నరసింహమూర్తితెలుగు నాటకం ఫై విమర్శ
2005-01మిధ్యాభిమాన్‌ కన్యాశుల్కముయు ఎ నరసింహమూర్తితెలుగు నాటకం ఫై విమర్శ
2005-08ఫాల్‌ స్టాప్‌ నీమ్‌చంద్‌ గిరీశంగిరీశంతెలుగు నాటకం ఫై విమర్శ
2006-06రవీంద్ర కవీంద్రుని రూపకం నర్తకి పూజశివలింగంతెలుగు నాటకం ఫై విమర్శ