టి రవిచంద్‌‌ - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1993-07ప్రాచీన భౌతిక శాస్త్రమును సులభతరం చేసిన దేవీప్రసాద్‌ చటోపాధ్యాయటి రవిచంద్‌‌శుద్ధ శాస్త్రాలు
1993-09డా.బి.ఎస్.ఎల్.హనుమంత రావు టి రవిచంద్‌‌
1993-11అంబెత్కర్ ను ప్రభావితం చేసిన ఆంధ్రుడు టి రవిచంద్‌‌
1994-01మార్క్సిస్టు పరిశోధకుడు డా.కె.బి.కృష్ణ టి రవిచంద్‌‌
1994-04అంబేద్కర్‌ రాసిన అరుదైన పీఠికటి రవిచంద్‌‌తత్వశాస్త్రం
1994-07డాక్టర్‌ కున్హన్‌రాజాటి రవిచంద్‌‌భాషావేత్తల జీవిత చరిత్ర.8
1994-11భారతదేశంలో తత్త్వ శాస్త్ర పరిమాణంటి రవిచంద్‌‌తత్వశాస్త్రం
1995-09మద్రాసు ప్రెసిడెన్సీలోని సంస్కరణోద్య మాలపై ప్రొఫెసర్‌ పి లక్ష్మీనరసు ప్రభావంటి రవిచంద్‌‌సామాజిక శాస్త్రవేత్తల జీవిత చరిత్ర
1996-05మార్కి ్సస్టు మేధావి, ప్రముఖ చరిత్రకారుడు ఏటుకూరి బలరామమూర్తిటి రవిచంద్‌‌చరిత్రకారుల జీవిత చరిత్ర
1996-09ఆధునిక బౌద్దుడు మతంటి రవిచంద్‌‌
1996-12మహామహోపాధ్యాయ కొత్త సచ్చిదానందమూర్తి దృష్టిలో వేమనటి రవిచంద్‌‌తత్వవేత్తల జీవిత చరిత్ర
1997-07బౌద్ధంలో భౌతికవాదంటి రవిచంద్‌‌బౌద్ద మతం
1997-10అశ్వఘోషుడుటి రవిచంద్‌‌బౌద్ద మతం
1997-11మహాకవి అశ్వఘోషుడుటి రవిచంద్‌‌
1998-08స్వామి వివేకానందతో ప్రొపిలక్ష్మీనరసుటి రవిచంద్‌‌తత్వవేత్తల జీవిత చరిత్ర
1998-12ఇండోనేషియాలో భారతీయ సంస్కృతిటి రవిచంద్‌‌దేశ చరిత్ర, నాగరికత
1999-03అవైదిక మతాలు, కుల వ్యవస్థపై డాబి ఎస్‌ ఎల్‌ హనుమంతరావు రచనలు : ఒక పరిశీలనటి రవిచంద్‌‌మతం
2000-01అశ్వఘోషుడు కాళిదాసుటి రవిచంద్‌‌మతాధిపతుల జీవిత చరిత్ర
2000-03వజ్ర సూచి వివరణటి రవిచంద్‌‌బౌద్ద మతం
2000-04వజ్రసుచి-వివరణటి రవిచంద్‌‌
2000-06వజ్ర సూచి కర్తృత్వంటి రవిచంద్‌‌బౌద్ద మతం
2001-01భగవద్గీతపై కొన్ని వినూత్న భావాలు టి రవిచంద్‌‌మతం
2001-05మానవత, మానవీయతకు ప్రతీకలైన చామియాన్‌ బుద్ధ విగ్రహాల విధ్వంసం మతోన్మాదుల వికృత చర్యటి రవిచంద్‌‌బౌద్ద మతం
2001-12చార్లెస్‌ డార్విన్‌ కారల్‌ మార్క్స్‌టి రవిచంద్‌‌శాస్త్రవేత్తల, ఇంజనీర్ల, వైద్యుల జీవిత చరిత్ర
2002-01తెలుగు సాహిత్యంలో రామాయణ విమర్శటి రవిచంద్‌‌తెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
2002-02తెలుగు సాహిత్యంలో రామాయణ విమర్శటి రవిచంద్‌‌
2002-07డాక్టరు అంబేత్కరు బౌద్ధ ధర్మ దీక్షను సమర్థించిన మార్కి సస్టు దార్శనికుడు రాహుల్‌ సాంస్కృత్యాయన్‌టి రవిచంద్‌‌బౌద్ద మతం
2002-08డాక్టరు అంబేత్కరు బౌద్ధ ధర్మ దీక్షను సమర్థించిన మార్కి సస్టు దార్శనికుడు రాహుల్‌ సాంస్కృత్యాయన్‌టి రవిచంద్‌‌
2003-04కుల నిర్మూలనను మిథ్యగా భావించిన ఒక బ్రాహ్మణుడి ఆత్మకథటి రవిచంద్‌‌మతం
2003-05మిసిమి ప్రతి మనిషి బుద్ధుడు బౌద్ధంలో స్వేచ్ఛటి రవిచంద్‌‌బౌద్ద మతం
2004-05ఆధునిక బౌద్ధుడి మతంటి రవిచంద్‌‌బౌద్ద మతం
2009-07చారిత్రాత్మక గురజాడ లేఖకు వందేళ్ళుటి రవిచంద్‌‌తెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ