జి కృష్ణ - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1990-06(25)నాట్యపు దుస్తులు కప్పుకున్న గొర్రెలు జి కృష్ణనృత్యం
1996-04కీచక వధ ఒక పరిశీలనకె ఎమ్ వి జి కృష్ణమూర్తితెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
1996-07మగవాళ్ళు ఏకవ్రతులు కాలేదెందుకు?కె ఎమ్ వి జి కృష్ణమూర్తిమహిళలు, సెక్స్ సమస్యలు
1996-10ఉత్కళ సాహిత్య నవయుగ వైతాళికుడు ఫకీర్‌ మోహన్‌ సేనాపతికె ఎమ్ వి జి కృష్ణమూర్తిసాహిత్య విమర్శ
1997-11సరళా భారతము పరిచయం ఒక పరిశీలనకె ఎమ్ వి జి కృష్ణమూర్తితెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
1998-05నేటి సినీరంగపు తీరు తెన్నులుకె ఎమ్ వి జి కృష్ణమూర్తిసినిమా
1999-01రామాయణంలో పిడకలవేలుకె ఎమ్ వి జి కృష్ణమూర్తిభారతీయ సాహిత్యం ఫై విమర్శ