చాగంటి కృష్ణకుమారి - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1997-01కళలు, తరంగాలు క్వాంటమ్‌లుచాగంటి కృష్ణకుమారిశుద్ధ శాస్త్రాలు
1997-02కళలు, తరంగాలు క్వాంటమ్‌లుచాగంటి కృష్ణకుమారి
1997-08హరిత గృహ ప్రవేశంచాగంటి కృష్ణకుమారివినియుక్త శాస్త్రాలు
1999-05విజ్ఞాన శాస్త్రాలకు అంతుపట్టని ఇంద్రియానుభూతిచాగంటి కృష్ణకుమారిశుద్ధ శాస్త్రాలు
1999-07శాస్త్రజ్ఞులను లంక ఒడ్డుకు చేర్చిన మూలకం ఎలిమెంట్‌ 114చాగంటి కృష్ణకుమారిశుద్ధ శాస్త్రాలు
1999-08ఆమ్ల వర్షాలుచాగంటి కృష్ణకుమారివినియుక్త శాస్త్రాలు
1999-09కాంతితో పరుగుపందెంచాగంటి కృష్ణకుమారిశుద్ధ శాస్త్రాలు
1999-10పాటుపడడమే పనిగా పెట్టుకున్న ఇనముచాగంటి కృష్ణకుమారివినియుక్త శాస్త్రాలు
2004-04కొలంబియమ్‌ పట్ల కుతూహలంచాగంటి కృష్ణకుమారివినియుక్త శాస్త్రాలు
2004-06వంటిల్లు ఒక ప్రయోగశాల వంట చేయడం ఒక కళచాగంటి కృష్ణకుమారివినియుక్త శాస్త్రాలు
2005-11జార్గాన్‌ ఇన్‌ సైన్సు కమ్యూనికేషన్‌చాగంటి కృష్ణకుమారిశుద్ధ శాస్త్రాలు
2010-01ఆచార్య జగదీశ్‌ చంద్రబోస్‌చాగంటి కృష్ణకుమారిశాస్త్రవేత్తల, ఇంజనీర్ల, వైద్యుల జీవిత చరిత్ర