చరిత్రకారుల జీవిత చరిత్ర - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1996-03శ్రద్ధాంజలి (రవీంద్రనాధ్ ఆలపాటి మరణం)మిసిమిచరిత్రకారుల జీవిత చరిత్ర
1996-05మార్కి ్సస్టు మేధావి, ప్రముఖ చరిత్రకారుడు ఏటుకూరి బలరామమూర్తిటి రవిచంద్‌‌చరిత్రకారుల జీవిత చరిత్ర
1997-12ఎడిటర్సు ఎడిటర్‌ విలియం షాన్‌కె సదాశివరావుచరిత్రకారుల జీవిత చరిత్ర
1998-09భారతీయ సంస్కృతి భాష్యకారుడు ఎఎల్‌ బాషంశివలింగంచరిత్రకారుల జీవిత చరిత్ర
1999-09చరిత్రకారుడు విన్‌స్టన్‌ చర్చిల్‌చరిత్రకారుల జీవిత చరిత్ర
2001-05మరువలేని పాత్రికేయుడు జివి కృష్ణకుర్రా జితేంద్రబాబుచరిత్రకారుల జీవిత చరిత్ర
2003-04డెన్మార్క్‌ సమకాలీన జీవన చరిత్ర సిఎల్‌ఎల్‌ జయప్రదస్వెన్‌ సోడర్మన్‌చరిత్రకారుల జీవిత చరిత్ర
2004-03చరిత్రకారునిగా కంభంపాటి సత్య నారాయణటి వి చంద్‌చరిత్రకారుల జీవిత చరిత్ర
2006-01చరిత్ర పరిశోధనా జిజ్ఞాసువు బి ఎస్‌ ఎల్‌ హనుమంతరావుపి రామలక్ష్మిచరిత్రకారుల జీవిత చరిత్ర
2007-04భారతీయ యాత్రా సాహితీ నిర్మాత రాహుల్‌ సాంకృత్యాయన్‌ఎమ్ ఆదినారాయణచరిత్రకారుల జీవిత చరిత్ర
2008-05ధర్మనంద కోశాంబిజానమద్ది హనుమచ్ఛాస్త్రిచరిత్రకారుల జీవిత చరిత్ర
2010-04జీవితం సాహిత్యంఅయ్యప్ప పణిక్కల్‌చరిత్రకారుల జీవిత చరిత్ర