కుర్రా జితేంద్రబాబు - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1997-11మానవతా సాహితీమూర్తి తిరుమల రామచంద్రఈమని శివనాగిరెడ్డి,కుర్రా జితేంద్రబాబుసాహిత్య వేత్తల జీవిత చరిత్ర
1998-02భూతల స్వర్గంలో విరిసిన కమలాలు తారామతి, ప్రేమామతులుకుర్రా జితేంద్రబాబుకళాకారుల జీవిత చరిత్ర
1998-09ప్రాచీన కామకళా శాస్త్రంకుర్రా జితేంద్రబాబుమహిళలు, సెక్స్ సమస్యలు
2001-05మరువలేని పాత్రికేయుడు జివి కృష్ణకుర్రా జితేంద్రబాబుచరిత్రకారుల జీవిత చరిత్ర
2002-12ధిక్కార స్వరం మూగపోయింది (కాళోజీ)కుర్రా జితేంద్రబాబుసాహిత్య వేత్తల జీవిత చరిత్ర
2007-11‘నాగబు’ తొలి తెలుగు పదం కాదు!ఈమని శివనాగిరెడ్డి,కుర్రా జితేంద్రబాబు,డి సూర్య కుమార్‌భాష