కళలు,వినోదం - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1991-05కళాజ్యోతిటి వి ఎస్‌ బి శాస్త్రికళలు,వినోదం
1992-08 తెలిసే అభినయిస్తున్నారా?కళాభిమానకళలు,వినోదం
1992-12కళ శాస్త్రంరావిపూడి వెంకటాద్రికళలు,వినోదం
1993-02శాస్త్ర కళాదర్శనంఎన్‌ వి బ్రహ్మంకళలు,వినోదం
1994-09జీవన నర్తనసంజీవదేవ్‌‌కళలు,వినోదం
1995-06అకర్మక సకర్మకసంజీవదేవ్‌‌కళలు,వినోదం
1995-11శూన్యముకొండిపర్తి శేషగిరిరావుకళలు,వినోదం
1996-03కళాసీమ వాస్తవికతఎస్‌ వి ఎస్‌ రావుకళలు,వినోదం
1996-08మార్క్సుజ్‌ కళాత్మక కోణంబి తిరుపతిరావుకళలు,వినోదం
1997-03కళాకారుడి స్వేచ్ఛహితశ్రీకళలు,వినోదం
1999-03జిజ్ఞాసలో భావనకొండిపర్తి శేషగిరిరావుకళలు,వినోదం
1999-06సామ్యవాద కళాత్మక పార్శ్యంమాదిరాజు రంగారావుకళలు,వినోదం
1999-11కళా రంగాలలో ఆధునికానంతరతరోహిణి అయ్యంగార్‌కళలు,వినోదం
2001-09రూప కళల్లో నగ్నత అశ్లీలతకొండిపర్తి శేషగిరిరావుకళలు,వినోదం
2001-11కళాసాహితి సభ, సాహిత్యంమాకినీడి సూర్య భాస్కర్‌కళలు,వినోదం
2003-07కళావాదాలు అన్నీ ప్రగతిశీలమైనవి కావువిరియాల లక్ష్మీపతికళలు,వినోదం
2006-02కళ కళ కోసం కాదు జీవితం కోసంవిష్ణు సభారామ్‌ భాండేకర్‌,జె లక్ష్మిరెడ్డికళలు,వినోదం
2006-03మనిషిని మంచి మార్గంలో నడిపేది కళపి వి అఖిలందమ్‌,జె లక్ష్మిరెడ్డికళలు,వినోదం
2007-03కళాతాత్త్విక సిద్ధాంత ఆవిష్కరణ అవసరంఎ రవీంద్రబాబుకళలు,వినోదం
2007-04లలిత కళలు కళాతత్వంకళలు,వినోదం
2007-06శత వసంతాలు పూర్తి చేసుకున్న క్యూబిజంకాండ్రేగుల నాగేశ్వరరావుకళలు,వినోదం
2007-12కళ అభిరుచికళలు,వినోదం