ఎరిక్‌ ఫ్రామ్‌ - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1998-01ఎరిక్‌ ఫ్రామ్‌ సిద్ధాంతంఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
2001-03నవ్య మానవుడు ఎరిక్‌ ఫ్రామ్‌ఎన్ ఇన్నయ్యమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
2001-03సిగ్మండ్‌ ఫ్రాయిడ్‌ ఎరిక్‌ ఫ్రామ్‌ల మనో విశ్లేషణలో సౌమ్యాలు వ్యత్యాసాలునవీన్‌మనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
2001-03శత జయంతి నివాళిఎరిక్‌ ఫ్రామ్‌తత్వవేత్తల జీవిత చరిత్ర
2001-03మానవతావాది వేదం ఎరిక్‌ ఫ్రామ్‌ఎ బి కె ప్రసాద్‌తత్వవేత్తల జీవిత చరిత్ర
2001-04మనిషిని మనిషిగా స్వీకరించే సోషలిజం:ఎరిక్‌ ఫ్రామ్‌కె బాలగోపాల్‌సామాజిక శాస్త్రాలు
2001-04అస్తిత్వ సమస్యకి సమాధానం ఎరిక్‌ ఫ్రామ్‌పాపినేని శివశంకర్‌తత్వవేత్తల జీవిత చరిత్ర
2001-04ఆధునిక హెచ్రూ ప్రవక్త ఎరిక్‌ ఫ్రామ్‌వాడ్రేవు చినవీరభద్రుడుతత్వవేత్తల జీవిత చరిత్ర
2003-07మానసిక నైతిక సమస్యగా అవిధేయత ఎరిక్‌ ఫ్రామ్‌,అను: ఇంటూరి సాంబశివరావుమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం