ఎన్ ఇన్నయ్య - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1990-03(10)సుభాష్ చంద్రబోసు గెలిస్తే దేశం ఏమయ్యేది ఎన్ ఇన్నయ్యసామాజిక శాస్త్రవేత్తల జీవిత చరిత్ర
1990-04(10)తెలుగులోకి అనువాదాలు ఎన్ ఇన్నయ్యసాహిత్య విమర్శ
1990-06(25)మేధావుల ప్రవర్తన ఎలాగైనా ఉండొచ్చా? (చెర్‌ హోల్‌ బ్రెట్‌)ఎన్ ఇన్నయ్యతత్వవేత్తల జీవిత చరిత్ర
1990-11మేధావిగా సంజీవదేవ్‌‌ఎన్ ఇన్నయ్యతత్వవేత్తల జీవిత చరిత్ర
1991-03మూఢ నమ్మకాలు ఆవు ఆయుర్వేదంఎన్ ఇన్నయ్యవినియుక్త శాస్త్రాలు
1991-04చరిత్ర హీనులు శాంతిదేవిఎన్ ఇన్నయ్యసామాజిక శాస్త్రవేత్తల జీవిత చరిత్ర
1991-05యోగం ఆరోగ్యానిక ఎన్ ఇన్నయ్య
1991-06కలలుగన్న భారత దర్శనంఎన్ ఇన్నయ్యదేశ చరిత్ర, నాగరికత
1991-08షష్టిపూర్తి చేసుకున్న కమ్యూనిజంలో లెనిన్‌ పాత్రఎన్ ఇన్నయ్యసామాజిక శాస్త్రవేత్తల జీవిత చరిత్ర
1991-10తాంత్రిక యోగం సుఖంగా మోక్షం ఇస్తుందఎన్ ఇన్నయ్య
1992-01తాత్త్విక త్రిమూర్తులు సోక్రటీస్‌ ప్లేటో అరిస్టాటిల్‌ఎన్ ఇన్నయ్యతత్వశాస్త్రం
1992-02అంధకార యుగాల్లో వేగుచుక్కలు ఆగస్టిన్‌ అక్వినాన్‌ (క్రైస్తవ తత్త్వవేత్తలు)ఎన్ ఇన్నయ్యతత్వశాస్త్రం
1992-04నేను వున్నాను అంటే ఆలోచిస్తున్నాను గనుకనే! డెకార్డు పద్ధతులుఎన్ ఇన్నయ్యతత్వశాస్త్రం
1992-05గణితాన్ని తత్త్వశాస్త్రంతో మేళవించిన స్పినోజా, లెబ్నిజ్‌ఎన్ ఇన్నయ్యతత్వశాస్త్రం
1992-09ఈనాటిదా రాజకీయ కాలుష్యంఎన్ ఇన్నయ్యదేశ చరిత్ర, నాగరికత
1992-11బ్రిటీషు ప్రాపంచిక అనుభవవాదులు జాన్‌లాక్‌ బర్కిలీ హ్యూం తత్త్వాలుఎన్ ఇన్నయ్యతత్వశాస్త్రం
1992-12మాట్లాడలేని చోట మౌనం పాటించు విట్‌గెన్‌స్టెన్‌ విశిష్టత్వంఎన్ ఇన్నయ్యతత్వశాస్త్రం
1993-0120వ శతాబ్దపు తత్త్వవేత్త బెర్ట్రాడ్‌ రస్సెల్‌ (1872 1970)ఎన్ ఇన్నయ్యతత్వవేత్తల జీవిత చరిత్ర
1993-06ప్రకృతి పింఛం విప్పింది సైన్సు దుర్భిణి వేసిందిఎన్ ఇన్నయ్యవినియుక్త శాస్త్రాలు
1994-06మనకు తెలియని ఫ్రాయిడ్‌ఎన్ ఇన్నయ్యమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
1995-06&నేటి తాత్త్విక విమర్శలు ధోరణులుఎన్ ఇన్నయ్యతత్వశాస్త్రం
1997-04నేను ముస్లింను ఎందుకు కాదు? (వార్రో గ్రంథ పరిచయం?)ఎన్ ఇన్నయ్యమతం
1997-06పైశాచ పీడిత ప్రపంచంఎన్ ఇన్నయ్యసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1997-08‘పిచ్చి’ అంటేఎన్ ఇన్నయ్యతత్వశాస్త్రం
1997-09బిలియన్‌ అండ్‌ బిలియన్స్‌ఎన్ ఇన్నయ్యవినియుక్త శాస్త్రాలు
1998-03మేధావుల చిత్రణఎన్ ఇన్నయ్యతత్వవేత్తల జీవిత చరిత్ర
1998-05పునర్జన్మ ఒక పరిశీలనఎన్ ఇన్నయ్యహిందూ మతం
1998-11విజ్ఞాన సమన్వయంఎన్ ఇన్నయ్యశుద్ధ శాస్త్రాలు
1999-03పోస్టుమోడరనిజంఎన్ ఇన్నయ్యసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1999-08పిల్లలకు హక్కులున్నాయి! కానీఎన్ ఇన్నయ్యమహిళలు, సెక్స్ సమస్యలు
2000-0121వ, శతాబ్ద తాత్వికుడు పీటరు సింగర్‌ఎన్ ఇన్నయ్యతత్వవేత్తల జీవిత చరిత్ర
2000-05దివ్య శక్తులు వుంటే 5 కోట్ల రూపాయలు సంపాదించుకోవచ్చుఎన్ ఇన్నయ్యతత్వశాస్త్రం
2001-02ఇంద్రియాతీత శక్తులుఎన్ ఇన్నయ్యమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
2001-03నవ్య మానవుడు ఎరిక్‌ ఫ్రామ్‌ఎన్ ఇన్నయ్యమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
2001-07ఇంద్రియాతీత శక్తులుఎన్ ఇన్నయ్య
2003-03హిందూయిజం ఒక పరిశీలన అను: డా ఎన్ ఇన్నయ్యలక్ష్మణ శాస్త్రి జోషిహిందూ మతం
2003-05బౌద్ధ విప్లవంఎన్ ఇన్నయ్యబౌద్ద మతం
2003-06హిందూయిజం ఒక పరిశీలన అను: డా ఎన్ ఇన్నయ్యఎన్ ఇన్నయ్యమతం