ఎ నరసింహమూర్తి - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1996-02సౌందర నందముఎ నరసింహమూర్తితెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
1996-05చాసో కథాతత్వంఎ నరసింహమూర్తితెలుగు కథలఫై విమర్శ
1996-09కలలోపలి కలఎ నరసింహమూర్తితెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
1996-11అబద్ధాల కోర్లుయు ఎ నరసింహమూర్తితెలుగు నాటకం ఫై విమర్శ
1997-06కృష్ణశాస్త్రి పద్య శిల్పంఎ నరసింహమూర్తితెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
1997-08చాసో భాషయు ఎ నరసింహమూర్తిభాష
1997-10మూడు ప్రేమలేఖలుఎ నరసింహమూర్తిసాహిత్య విమర్శ
1998-08కవిత్వము సౌందర్యముఎ నరసింహమూర్తితెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
1998-10ప్రణయ యాత్రయు ఎ నరసింహమూర్తిసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
1998-10షాలకోట్‌ శ్రామికుల కోసం రచన అను: జయప్రభయు ఎ నరసింహమూర్తిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1999-02కవిత్వము అలౌకిక సౌందర్యముఎ నరసింహమూర్తితెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
1999-03కథ కథకుడు ఇవో ఆండ్రల్‌,అను: యు ఎ నరసింహమూర్తితెలుగు కథలఫై విమర్శ
1999-05ఆనంద భిక్షువుయు ఎ నరసింహమూర్తిమతాధిపతుల జీవిత చరిత్ర
1999-07రచయిత శిల్పము ఆల్బర్ట్‌ కామూ,అను: యు ఎ నరసింహమూర్తిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2000-02రాజకీయంగా ప్రధానమైన కోరిక లేమిటి? బెర్ట్రాండ్ రసెల్,అను: యు ఎ నరసింహమూర్తిసామాజిక శాస్త్రాలు
2000-03కవిత్వము ప్రక్రియఎ నరసింహమూర్తితెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
2000-04కవిత్వము-ప్రక్రియఎ నరసింహమూర్తి
2000-05కవిత్వము విశ్వజనీనత టి ఎస్‌ ఇలియట్‌,అను: యు ఎ నరసింహమూర్తితెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
2000-10ఇంకా ఉంది గుంటర్‌ గ్రాస్‌,అను: యు ఎ నరసింహమూర్తిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2000-12కవిత్వము భావనఎ నరసింహమూర్తితెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
2001-01చైనా నవల పెరల్‌ ఎస్‌ బక్‌,అను: యు ఎ నరసింహమూర్తిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2001-06కవిత్వము కల్పనఎ నరసింహమూర్తితెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
2001-09కన్యాశుల్కముఎ నరసింహమూర్తితెలుగు నాటకం ఫై విమర్శ
2001-10కన్యాశుల్కంఎ నరసింహమూర్తి
2001-12అమెరికా సాహిత్య భీతి సింక్లియర్‌ లూయిస్‌,అను: యు ఎ నరసింహమూర్తిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2002-03కవిత్వము బుద్ధియు ఎ నరసింహమూర్తిసాహిత్య విమర్శ
2002-04శరీరము ఆత్మ అను: యు ఎ నరసింహమూర్తిహెన్రీ బెర్గ్‌సన్‌వినియుక్త శాస్త్రాలు
2002-05యశోధరయు ఎ నరసింహమూర్తిబౌద్ద మతం
2002-06రెండు దీర్ఘ కవితలుఎ నరసింహమూర్తితెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
2002-07గురజాడ సమకాలీనతఎ నరసింహమూర్తితెలుగు కవిత్వం ఫై విమర్శ
2002-08స్వప్న సాక్షాత్కారం అను: యు ఎ నరసింహమూర్తివిలియం బట్లర్‌ ఈట్సుతత్వవేత్తల జీవిత చరిత్ర
2002-10స్వగతం నుండి స్వగతానికిఎ నరసింహమూర్తిసాహిత్య విమర్శ
2002-11కళా పూర్ణోదయము కామ ప్రవృత్తియు ఎ నరసింహమూర్తిమహిళలు, సెక్స్ సమస్యలు
2004-02స్నేహసారముయు ఎ నరసింహమూర్తిసామాజిక శాస్త్రాలు
2004-09మైఖేల్‌ మధుసూదనదత్‌ గురజాడయు ఎ నరసింహమూర్తిభారతీయ సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2004-10జ్వాలగా జీవించాలని (సినారె గురించి)యు ఎ నరసింహమూర్తిసాహిత్య వేత్తల జీవిత చరిత్ర
2004-11నాచ్‌ యాంటి నాచ్‌యు ఎ నరసింహమూర్తితెలుగు నాటకం ఫై విమర్శ
2005-01మిధ్యాభిమాన్‌ కన్యాశుల్కముయు ఎ నరసింహమూర్తితెలుగు నాటకం ఫై విమర్శ
2005-02మిద్యాభిమాన్ కన్యాశుల్కంయు ఎ నరసింహమూర్తి
2005-03మిద్యాభిమాన్ కన్యాశుల్కంయు ఎ నరసింహమూర్తి
2005-04మిద్యాభిమాన్ కన్యాశుల్కంయు ఎ నరసింహమూర్తి
2009-02కళాత్మక రచన కొకుయు ఎ నరసింహమూర్తితెలుగు కథలఫై విమర్శ
2009-09గోపీచంద్‌ తాత్త్విక చింతనయు ఎ నరసింహమూర్తితెలుగు నవల ఫై విమర్శ