ఈమని శివనాగిరెడ్డి - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1997-11మానవతా సాహితీమూర్తి తిరుమల రామచంద్రఈమని శివనాగిరెడ్డి,కుర్రా జితేంద్రబాబుసాహిత్య వేత్తల జీవిత చరిత్ర
2000-05లుంబిని తవ్వకాల్లో దొరికిన రాతిమీదే సిద్ధార్ధుడు జన్మించాడా!ఈమని శివనాగిరెడ్డిబౌద్ద మతం
2003-05పురాణాలు మరచిన మహా సామ్రాట్‌ అశోకుడుఈమని శివనాగిరెడ్డిసామాజిక శాస్త్రవేత్తల జీవిత చరిత్ర
2004-05భీముని చేతి కర్రలనుకొని ఫిరోజ్‌షా తుగ్లక్‌ తరలించిన అశోకుని శాసన స్తంభాలుఈమని శివనాగిరెడ్డిదేశ చరిత్ర, నాగరికత
2007-05వై మురళీమోహన్‌ రాజు అశోకుని జీవితంలో ప్రధాన ఘట్టాలుఈమని శివనాగిరెడ్డిబౌద్ద మతం
2007-11‘నాగబు’ తొలి తెలుగు పదం కాదు!ఈమని శివనాగిరెడ్డి,కుర్రా జితేంద్రబాబు,డి సూర్య కుమార్‌భాష
2007-12నీతిశాస్త్ర జంతు పోషణ బిందు నాగార్జునుని రచనఈమని శివనాగిరెడ్డి,జె అమరజ్యోతి,పి చెన్నారెడ్డితత్వశాస్త్రం