అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి - జాబితా

సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1990-11సంక్షుభిత నైతికవాది మొరానియాఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డితత్వవేత్తల జీవిత చరిత్ర
1990-12శ్రీవెంకటాద్రి వ్యాసం చదివాకఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
1991-01మేధావుల మేతకలు -1అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి
1991-02జాన్‌ పాల్‌ సాత్రేఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డితత్వవేత్తల జీవిత చరిత్ర
1991-05లియో టాల్‌స్టాయిఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డితత్వవేత్తల జీవిత చరిత్ర
1991-07మేధావులమెతకలురూసోఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిసామాజిక శాస్త్రవేత్తల జీవిత చరిత్ర
1991-09ఎర్నెస్ట్‌ హెమ్మింగ్వేఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డితత్వవేత్తల జీవిత చరిత్ర
1991-10ప్రేమ పురాణంఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిమహిళలు, సెక్స్ సమస్యలు
1991-11విశ్వ విఖ్యాత నాటకకర్త హెన్రిక్‌ ఇబ్సన్‌అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డితత్వవేత్తల జీవిత చరిత్ర
1992-02పెర్షి బిష్‌షెల్లీఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డితత్వవేత్తల జీవిత చరిత్ర
1992-11బొమ్మ ఏడ్చింది (జి వి కృష్ణారావుగారి నాటిక)అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డితెలుగు నాటకం ఫై విమర్శ
1993-01భిన్న మతాలు సామరస్య సూత్రాలుఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిమతం
1993-02ప్రేమించడం ఒక కళఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిమహిళలు, సెక్స్ సమస్యలు
1993-03ప్రేమించడం ఒక కళఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి
1993-04ప్రేమించడం ఒక కళఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి
1993-05ప్రేమించడం ఒక కళఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి
1993-06ప్రేమించడం ఒక కళఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి
1993-07ప్రేమించడం ఒక కళఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి
1993-08ప్రేమించడం ఒక కళఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి
1993-09ప్రేమించడం ఒక కళఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి
1993-12స్వప్న సిద్దాంతాలు అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి
1994-01స్వప్న సిద్ధాంతాలుఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి
1994-02స్వప్న సిద్ధాంతాలుఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
1994-02విస్మృతాంధ్రుడు ఆచార్య అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిఎమ్ రాజగోపాలరావుమతాధిపతుల జీవిత చరిత్ర
1994-03స్వప్న సిద్ధాంతాలుఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి
1994-04స్వప్న సిద్ధాంతాలుఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి
1996-06ఇరవయ్యో శతాబ్ది నీలి నీడలుఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డివినియుక్త శాస్త్రాలు
1996-08వియోగ బాధఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిమహిళలు, సెక్స్ సమస్యలు
1997-01విరోధాభాసా తర్కం (పుజీలాజిక్‌)అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిబౌద్ద మతం
1997-03మహాభారత నాయకత్వ విలువలుఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిదేశ చరిత్ర, నాగరికత
1997-05గురుపాదం వట్టి మట్టికాలేఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిబౌద్ద మతం
1997-06మత విశ్వాసం ముందుగా పని చేస్తుందాఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి
1997-07అనల్ప విషయాల అధిదేవత అరుంధతీరాయ్‌అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిభారతీయ సాహిత్యం ఫై విమర్శ
1997-08కాలంలో ప్రయాణంఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిశుద్ధ శాస్త్రాలు
1998-01ఎరిక్‌ ఫ్రామ్‌ సిద్ధాంతంఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
1998-02ఆత్మ న్యూనతా భావన నుంచి బయటపడాలంటేఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
1998-07హిందూ మతం అర్థాలు అపార్థాలుఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిహిందూ మతం
1999-03మానవీయతకు ప్రజాస్వామ్యం జయప్రకాశ్‌ నారాయణ,అను: అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిసామాజిక శాస్త్రవేత్తల జీవిత చరిత్ర
1999-04ఆధునికానంతరతావాదంఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిబౌద్ద మతం
2000-05బౌద్ధంలో లాస్యంఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిబౌద్ద మతం
2000-09రావిశాస్త్రి ‘అల్పజీవి’ మనో విశ్లేషణఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డితెలుగు కథలఫై విమర్శ
2001-02సృజనాత్మకత మర్మం ఏమిటి?అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిసాహిత్య విమర్శ
2001-03జెన్‌ బౌద్ధం మనో విశ్లేషణఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిబౌద్ద మతం
2001-05నాగార్జునుడు ఏ భాషలో ఆలోచించాడు? ఇదొక శేష ప్రశ్నఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డితత్వశాస్త్రం
2001-07మానవ సంసారానికి నిష్కృతి ప్రేమఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిసంస్కృతి
2002-05అశ్వత్థ వృక్షము పడక కుర్చీఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిబౌద్ద మతం
2002-11ఫ్రాయిడ్‌ లైంగిక సిద్ధాంతాలుఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిమహిళలు, సెక్స్ సమస్యలు
2002-11సెక్సు, నగ్నతలు అశ్లీలాలా!అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిమహిళలు, సెక్స్ సమస్యలు
2003-01అందంలో అంధబిందువుఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిమహిళలు, సెక్స్ సమస్యలు
2003-04చెల్లాచెదురైన ఆత్మఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
2003-08అధివాస్తవిక కళా అచేతనమూఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
2003-09కథన కుతూహలంఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి
2003-10ఒక కాళిదాసు ఇప్పుడెందుకు రాడు?అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిభారతీయ సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2003-11అంతర్గత వాంఛా, వాసనల అభివ్యక్తీకరణమేఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
2003-12ఐన్‌స్టెయిన్‌ పాళీ బౌద్ధాన్ని చదివాడా?అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిబౌద్ద మతం
2004-01ఇరవయ్యో శతాబ్ది మనస్సు గతిఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిమనో విజ్ఞాన శాస్త్రం
2004-02ఇరవయ్యో శతాబ్ది మనస్సు గతిఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి
2004-03ఇరవయ్యో శతాబ్ది మనస్సు గతిఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డి
2004-05బుద్ధుడు హిందువా? బౌద్ధం హిందూ మత శాఖా?అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిబౌద్ద మతం
2004-07గుయెర్నికా విజయంఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిబౌద్ద మతం
2005-05బుద్ధుని మూర్తిమత్వ సిద్ధాంతంఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిబౌద్ద మతం
2005-07నా జీవితం కవిత జయప్రకాశ్‌ నారాయణ,అను: అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డితెలుగు కవితలు
2005-11హెరాల్డ్‌ పింటర్‌అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిపాశ్చాత్య సాహిత్యం ఫై విమర్శ
2005-12వాద ప్రియ భారతీయుడుఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిసాహిత్య వేత్తల జీవిత చరిత్ర
2006-05బౌద్ధం ఆంధ్రదేశం అను: అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిచెన్నూరు ఆంజనేయరెడ్డిబౌద్ద మతం
2007-05నలందా విశ్వవిద్యాలయం పునరుద్ధరణఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డివిద్య
2009-01సాహిత్యం సృజనాత్మకతఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిసాహిత్యం,ఆధునికాంతర సాహిత్యం
2009-03సాహిత్యవేత్తగా చక్రపాణిఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డితెలుగు కథలఫై విమర్శ
2009-04లోహియా సోషలిజమ్‌అన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిసామాజిక శాస్త్రాలు
2009-11ఈ ఏటి మేటి నోబెల్‌ సాహితీ పురస్కార స్వీకర్తిణిఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిసాహిత్య వేత్తల జీవిత చరిత్ర
2010-05ఆంధ్రప్రదేశ్‌ బౌద్ధ మహా సమ్మేళనంఅన్నపరెడ్డి వెంకటేశ్వరరెడ్డిబౌద్ద మతం