Misimi 1992 05


సం - నెలవిషయమురచయితవర్గీకరణ
1992-05గణితాన్ని తత్త్వశాస్త్రంతో మేళవించిన స్పినోజా, లెబ్నిజ్‌ఎన్ ఇన్నయ్యతత్వశాస్త్రం
1992-05రస వివేచనచీమకుర్తి శేషగిరిరావుభాష
1992-05కాకాని చక్రపాణి (సేకరణ) భౌతికశాస్త్ర గమనండి చంద్రశేఖరరెడ్డిశుద్ధ శాస్త్రాలు
1992-05విజ్ఞానం విజ్ఞతఅట్లూరి వెంకటేశ్వరరావువినియుక్త శాస్త్రాలు
1992-05లింగభేదాలుఅర్ధ నారీశ్వరుడువినియుక్త శాస్త్రాలు
1992-05సత్యమా సాపేక్షకమారవీంద్రనాధ్ ఆలపాటివినియుక్త శాస్త్రాలు
1992-05సాహిత్యంలో నిబద్ధత అంటే ఏమిటి? ఎంతమేరకు?రాచమల్లు రామచంద్రారెడ్డిసాహిత్య విమర్శ
1992-05తాపీ ధర్మారావుతో మధురవాణిపురాణం సుబ్రహ్మణ్యశర్మ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *